Aktier

Når du køber en aktie, bliver du medejer af det udstedende aktieselskab. Ved investering i aktier er din tabsrisiko begrænset til det beløb, du har investeret, mens din gevinstmulighed er ubegrænset.
 
Kursen på aktier afspejler normalt den generelle markedsudvikling samt virksomhedens indtjeningsevne på kort eller lang sigt.
 
Hvis du investerer i aktier, bør du sprede din investering på flere selskaber, og det er også en god ide at have en forholdsvis lang tidshorisont. Derved mindsker du risikoen ved din investering og øger mulighederne for udbytte. 
 

Følg aktiemarkederne med BankNordik Markets Update

Her finder du BankNordiks månedlige opdatering - "BankNordik Markets Update" - der indeholder bankens vurdering af udviklingen på de finansielle markeder samt vores overordnede anbefaling.
  

Generelt om investering

At foretage en investering i aktier er altid forbundet med en vis risiko for, at forventningerne til den fremtidige udvikling viser sig ikke at holde stik. En investering i aktier vil kunne medføre et tab alt afhængig af kursudviklingen på aktierne, og som investor bærer du risikoen.
Kontakt os
Markets står til rådighed frem til kl. 17.00 dansk tid på alle hverdage.
 
Ring 32 66 63 20
eller skriv på
 
Markedskommentar
Få bankens vurdering af udviklingen på de finansielle markeder.
 
  1. Læs markedskommentar
Faktaark