Forretningsomfang

Dit samlede forretningsomfang i banken opgøres som summen af:
 
  • Saldi på indlån, udlån og kreditter 
  • Kursværdi på depoter tilknyttet Personlig PensionsPleje, Personlig FormuePleje, Rådgivningsaftale og individuelle kapitalforvaltningsaftaler
  • 1/3 af restgælden på DLR og/eller Totalkredit Realkreditlån
  • Kursværdi på investeringsbeviser
 
Se den fulde beskrivelse af beregning af forretningsomfang i vilkår for Nordik360.
 
De 3 niveauer
Rentefordele med Nordik360
Få rentefordele og en række gratis services.

Læs mere
 
 
Nordik360+ giver dig rentefordele og gratis services
Få meget gode rentefordele og en række gratis services.
 
 
 
Med Nordik360Premium får du de bedste rentefordele
Få de bedste rentefordele og en række gratis services.