Individuel kapitalforvaltning

BankNordik har gode kompetencer inden for forvaltning af aktie- og obligationsporteføljer samt blandede porteføljer, hvor en løbende optimering af fordelingen mellem aktier og obligationer har højeste prioritet.
 

Professionel pleje af investeringerne

Målsætningen for individuel kapitalforvaltning er, at du som investor opnår et langsigtet positivt afkast uafhængigt af den generelle markedsudvikling. Et højt kvalitetsniveau og en effektiv risikostyring skal sikre de gode resultater.

 

Investeringsfilosofi

BankNordik har en langsigtet investeringsfilosofi baseret på en sikker og stabil værditilvækst. Med individuel kapitalforvaltning foretages alle investeringsbeslutninger på grundlag af individuelle vurderinger og analyser, som sikrer konsistente og langsigtede investeringer.

 

Fordele for dig som kunde

  • Skræddersyet individuel løsning
  • Fokus på risiko
  • Dynamisk aktivallokering, som sikrer et bedre afkast med samme risiko
  • Dit daglige kundeforhold bibeholdes hos din rådgiver
  • Øget fokus på din portefølje - daglig overvågning
  • Investeringsunivers og rapportering helt efter dine ønsker
 
Forvaltningsformen i individuel kapitalforvaltning er tilpasset dine individuelle forhold, og du skal som kunde have minimum 5 mio. kroner i investerbar kapital.
 
Generelt om investering

At foretage en investering er altid forbundet med en vis risiko for, at forventningerne til den fremtidige udvikling viser sig ikke at holde stik. Investering i værdipapirer vil kunne medføre et tab alt afhængig af kursudviklingen og investor bærer risikoen herfor.

Kontakt os
Markets står til rådighed frem til kl. 17.00 dansk tid på alle hverdage.
 
Ring 32 66 63 20
eller skriv på
 
Markedskommentar
Få bankens vurdering af udviklingen på de finansielle markeder.
 
  1. Læs markedskommentar