Investeringsmuligheder

At investere i værdipapirer kan være et interessant supplement til en opsparingskonto. Sammensætningen af dine investeringer kan bygges op af forskellige aktivtyper, der hver især vægter forskelligt alt efter din investeringsprofil.

 

Forskellige investeringsmuligheder

Der findes mange forskellige investeringsmuligheder, og du kan vælge, om du vil investere selv, om vi skal gøre det for dig, eller om vi skal gøre det i fællesskab. Kontakt os, så vi kan finde den bedste løsning til dig.
 
Læs mere om dine investeringsmuligheder her:

  

 

Generelt om investering

At foretage en investering er altid forbundet med en vis risiko for, at forventningerne til den fremtidige udvikling viser sig ikke at holde stik. En investering vil kunne medføre et tab alt afhængig af kursudviklingen, og som investor bærer du risikoen.

Kontakt os
Markets står til rådighed frem til kl. 17.00 dansk tid på alle hverdage.
 
Ring 32 66 63 20
eller skriv på
 
Markedskommentar
Få bankens vurdering af udviklingen på de finansielle markeder.
 
  1. Læs markedskommentar