Godt kvartal for BankNordik
26-10-2017

Læs pressemeddelelsen på grønlandsk her

 

BankNordik-koncernen har klaret sig godt i årets første ni måneder. Resultatet før skat for hele koncernen blev 143 mio. kr., hvilket er i tråd med de oprindelige forventninger. Resultater før skat, som stammer fra bankaktiviteterne i Grønland, er steget med 8 mio. kr. sammenlignet med samme periode i sidste år. Den positive udvikling skyldes en mere effektiv drift samt en tættere dialog med kunderne.

 

”Årets første ni måneder har været gode, og resultatet er i tråd med vores forventninger. Overordnet set er der fremgang på alle vores markeder. I Grønland ser vi udlånsvækst på privatkundeområdet, hvilket vi er meget tilfredse med. Den positive udvikling viser, at vi er på rette spor med hensyn til vores mål om at vokse på det grønlandske marked i de kommende år,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.   

 

På trods af at presset på rentemarginalen fortsat påvirker renteindtægterne, er banken godt tilfreds med, at udlånene er steget, og at kerneforretningen klarer sig godt på alle markeder. Banken vurderer, at effektiviseringen og fokuseringen af bankens aktiviteter samt det målrettede arbejde med at styrke dialogen med kunderne er grundlaget under den positive udvikling. Banken har gennemført mange vigtige tiltag, der giver en mere effektiv drift, og der arbejdes kontinuerligt på at opdatere og forbedre servicen til kunderne.

 

Som forventet er renteindtægterne faldet i kølvandet på afviklingen af de danske erhvervskundeaktiviteter samt det fortsatte pres på rentemarginalen. Sammenholdt med samme periode sidste år er renteindtægterne faldet med 21 mio. kr. Samtidig er gebyrindtægterne steget med 8 mio. kr. sammenholdt med samme periode i 2016. Det er især bankens formueforvaltning, der har givet øgede indtægter hidtil i 2017. På linje med de forgangne kvartaler har banken stadig lave nedskrivninger. Dette er bl.a. et resultat af bankens forsvarlige kreditpolitik samt den gode økonomiske udvikling på de markeder, hvor banken har sine aktiviteter.

 

I tillæg til planerne om at vokse på det grønlandske marked lægger BankNordik stor vægt på at støtte samfundsgavnlige tiltag på de markeder, hvor banken er til stede. I Grønland har banken sammen med medarbejdere og kunder samlet penge ind til ofrene for flodbølgen tidligere i år, og bankens nyeste tiltag er BankNordik-legatet på i alt 100.000 kr., som hvert år vil blive tildelt til fire unge studerende på videregående uddannelser. De studerende får således 25.000 kr. hver.

 

”Formålet med legatet er at tilskynde til og støtte op om et forbedret uddannelsesniveau hos vores kommende generationer. Vi ved, at uddannelse er nøglen til et godt og spændende arbejdsliv, og at en veluddannet befolkning desuden er en forudsætning for, at vi kan fortsætte med at udvikle det samfund, vi lever i. Derfor ønsker vi med BankNordik-legatet at opmuntre de unge til at tage en videregående uddannelse, som både kan gavne den enkelte unge og det grønlandske samfund”, siger Thomas Tyt Mogensen, erhvervsdirektør i BankNordik.

 

 

Hovedpunkter fra regnskabet

  • Driftsresultatet var 136 mio. kr. i årets første ni måneder sammenholdt med 153 mio. kr. samme periode i 2016.
  • Nedskrivninger blev tilbageført for 9 mio. kr. sammenholdt med en tilbageførsel på 8 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • Resultatet før skat var 143 mio. kr. sammenholdt med 159 mio. kr. samme periode i 2016
  • Bankens udlån er steget med 177 mio. kr. sammenholdt med samme periode i 2016 på trods af, at 156 mio. kr. i danske erhvervsudlån er afviklet i perioden.
  • Bankens indlån er steget med 171 mio. kr. sammenholdt med samme periode i 2016
  • Den likviditetsmæssige overdækning er 219 %
  • Bankens solvens er 18,2 % sammenholdt med 17,9 % i 2. kvartal 2017
  • Bankeks ledelse fastholder forventningen om et resultat for regnskabsåret 2017 før nedskrivninger, engangsposter, kursreguleringer og skat i niveauet 150-190 mio. kr. (1.-3. kvartal 2017: 127 mio. kr.).

 


‹ Tilbage