Finanstilsynets ordinære inspektion af BankNordik
08-12-2017

BankNordik har modtaget vedhæftede afsluttende redegørelse fra Finanstilsynet i forbindelse med tilsynets ordinære inspektion af koncernens færøske, danske og grønlandske aktiviteter i august og september i år.

De i redegørelsen nævnte forhold, som har indflydelse på koncernens resultat og kapital, er allerede indarbejdet i BankNordiks regnskab for 3. kvartal i 2017. I den forbindelse fremhæves følgende:

 

  • Finanstilsynet fandt ikke nye nedskrivninger, men BankNordik blev bedt om at nedskrive koncernens hovedsæde i Tórshavn med 16,7 mio. kr., som nu er bogført til 62 mio. kr. Nedskrivningen blev medtaget i resultatet for tredje kvartal i 2017.

 

  • Forhøjelsen af det individuelle solvensbehov med 0,1 procentpoint til 9% er tillige indregnet i regnskabet for tredje kvartal i 2017.

 

  • Øvrige forhold tages til efterretning og vil blive afhjulpet i den nærmeste fremtid.

 

 

BankNordik er udpeget som SIFI-institut, og som nævnt i redegørelsen, er flere kapitalkrav under indfasning. Desuden forventes yderligere krav til nedskrivningsegnede passiver vedtaget og udmeldt i det kommende år. BankNordik vil i den forbindelse, og som tidligere oplyst, revurdere koncernens kapitalmålsætninger.

– Vi er generelt enige i de af Finanstilsynet fremhævede observationer. Vores sunde risikoprofil tilsiger fortsat et lavt solvensbehov, og vi er tilfredse med den gode kreditkvalitet på alle tre markeder, udtaler adm. direktør, Árni Ellefsen.

 

Læs Finanstilsynets redegørelse


‹ Tilbage