Pension

Pension med BankNordik - tryghed og sund fornuft

Pension er et spørgsmål om tryghed for dig og din familie - både nu og i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at du gør dig nogle tanker om, hvilken tilværelse du ønsker som pensionist. Hvordan skal din økonomi se ud? Ønsker du at rejse? Ønsker du en ny bolig?

 

I BankNordik kan du sammen med en rådgiver få et overblik over, hvordan din pension sammensættes optimalt, så du får den pensionisttilværelse, du ønsker. Vi har flere års erfaring med at rådgive om pension, og hos os er din pension i gode hænder.

Gode råd og over-vejelser om pension

Du bør gøre dig følgende overvejelser:

- Hvad betyder mest for dig her i livet?

- Hvad er værd at bevare?

- Hvad kunne du tænke dig, når du går på pension?

Jo tidligere du starter med at spare op til din pension, jo flere muligheder har du senere i livet.

Fordel dine aktiver. Som pensionist kan du leve af såvel dine kontanter, din eventuelle friværdi og din pensionsordning. 

Optimer din investering. Sæt aldrig din pensionsopsparing over styr.

Det er aldrig for sent, siger man. Men omkring pensionsindbetaling er det en god ide at komme i gang så tidligt som muligt.

Kontakt os og hør mere om hvad vi kan gøre for dig
  • Ring på 347 900 eller
 
 
 
 

Fra 1. Januar 2017

  • Du får ikke længere fradrag for indbetalinger til pensionsordninger i pensionskasser udenfor Grønland
  • Pengeinstitutter i Grønland har mulighed for at tilbyde fradragsberettigede pensionsordninger
  • Ved indbetaling til en pensionsordning i Grønland kan du få fradrag på op til 20% af opsparingsgrundlaget (din løn)

Fra 1. Januar 2018

  • Alle lønmodtagere over 18 år skal spare op til egen pension
  • Minimumsopsparing på 4% i 2018
  • Satsen for indbetaling stiger med 1% årligt i perioden 2019-2024 
  • I 2024 indbetales 10%

 

 

Forsikringsbetingelser og ansøgning om gruppelivsdækning

 

Gruppelivsforsikringer er omfattet af FG's forsikringsbetingelser. Du kan hente de generelle forsikringsbetingelserne på FG’s hjemmeside og ansøgningsblanketten her.