Tjekliste før du køber andel

Før du køber en andelslejlighed, er der en række ting, du gør klogt i at se nærmere på:
 
  • Du har ret til at få udleveret andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget. Det er en god idé også at få referat fra foreningens sidste generalforsamling. Så ved du, hvad der blev drøftet og vedtaget.
  • Ved køb af andelsbolig, køber du en del af hele ejendommen og en brugsret til lejligheden.
  • Prisen på andelen opgøres til regnskabet, der vedtages på generalforsamlingen. Ved salg synes lejligheden og andelens værdi opgøres med tillæg eller fradrag for lejlighedens stand.
  • Betaling for andelen skal foretages til andelsboligforeningen, der udsteder andelsbevis.
  • Er lejligheden i dårlig stand, kan BankNordik yde lån til istandsættelse.
  • Vedtægterne fortæller, hvem der kan overtage en andel. I nogle foreninger er der interne og eksterne ventelister, andre steder er det bestyrelsen, der bestemmer - og i enkelte foreninger kan andelen sælges frit.