Forretningsomfang – det du har i banken

Dit samlede forretningsomfang i banken har betydning for din placering i fordelsprogrammet Nordik360. Nordik360 er et klassisk fordelsprogram efter princippet jo mere du samler – jo flere fordele får du.

Bemærk
Fra den 1. april 2020 ændres vilkårene for fordelsprogrammet. Det betyder, at indlån fra denne dato ikke tæller med i opgørelsen af forretningsomfanget. De øvrige vilkår for opgørelsen, som fremgår herunder, er uændrede efter 1. april.

Sådan beregnes dit forretningsomfang

Dit samlede forretningsomfang i banken opgøres som summen af:

  • Saldi på indlån, udlån og kreditter
  • Kursværdi på depoter tilknyttet Personlig PensionsPleje, Personlig FormuePleje, Rådgivningsaftale og individuelle fuldmagtsaftaler
  • 1/3 af restgælden på realkreditlån fra DLR og/eller Totalkredit formidlet af BankNordik
  • Kursværdi på udvalgte investeringsbeviser*

*Se den til enhver tid gældende liste over hvilke investeringsforeninger, der er omfattet.

Uddybende information om forretningsomfang

Du kan se den fulde beskrivelse af beregning af forretningsomfang i vilkår for Nordik360 her.

Skal vi se på din økonomi?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked