Pressemeddelelse

Udlånsvækst og høj kundeaktivitet hos BankNordik

BankNordik har i dag fremlagt regnskabet for årets første kvartal, som var præget af stigende kundeaktivitet, udlånsvækst samt et vedvarende pres på rentemarginalen. Målt på kundeaktivitet var kvartalet et af koncernens bedste, men højere udgifter var med til sænke driftsresultatet før nedskrivninger med 4 mio. kr. til 38 mio. kr. sammenholdt med 4. kvartal 2018.

”Vi er tilfredse med den generelt høje aktivitet, som vi ser på alle vores markeder. På trods af det fortsatte pres på rentemarginalen, der giver indtjeningen vanskelige vilkår, er vi glade for at kunne konstatere udlånsvækst, som den grønlandske del af forretningen også bidrager positivt til,” siger Árni Ellefsen, administrerende direktør i BankNordik.

Fokus på lønsomhed og god kundeoplevelse

BankNordik har et kontinuerligt fokus på at forbedre effektiviteten, og i den forbin-delse iværksatte koncernen i 2018 en række initiativer, der skal være med til at optimere interne processer med henblik på at opretholde en lønsom og konkurren-cedygtig drift på langt sigt. Dertil kommer bankens kontinuerlige arbejde med at forbedre den samlede kundeoplevelse.

”Vi arbejder målrettet på at give vores kunder den bedst mulige oplevelse – både i filialen og på de digitale kanaler. I 2018 lancerede vi en ny hjemmeside, og vi kommer til at fortsætte med at investere i udviklingen af vores kundeplatforme i år. Vi har for nyligt lanceret en ny lommepenge-app til børn, og snart bliver det muligt at bruge betalingskort fra BankNordik sammen med Apple Pay. Vi arbejder desuden på at kunne tilbyde en mere brugervenlig Netbank, som vores erhvervskunder kan få glæde af inden årets udgang, mens løsningen til privatkunder vil være klar i starten af 2020,” udtaler Árni Ellefsen.

Legater til studerende

BankNordik ønsker at støtte unge mennesker, der vælger at tage en videregående uddannelse. Derfor uddeler banken to gange årligt BankNordik-legatet på 25.000 kr. til to studerende; senest i midten af april, hvor to grønlandske studerende mod-tog legatet. I tillæg til BankNordik-legatet uddeler banken også et legat på i alt 150.000 kr. over tre år i forbindelse med den nye uddannelse Nordatlantisk Gym-nasieklasse. Mere information om legaterne findes på bankens hjemmeside.

Regnskabet for 1. kvartal 2019 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde 65 mio. kr. mod 148 mio. kr. samme periode i 2018.
  • Driftsresultatet før nedskrivninger udgjorde 38 mio. kr. mod 47 mio. kr. samme periode i 2018.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 19 mio. kr. mod 31 mio. kr. samme periode i 2018.
  • Driftsresultatet udgjorde 57 mio. kr. sammenholdt med 77 mio. kr. samme periode sidste år.
  • Bankens udlån steg fra 9,6 mia. kr. i første kvartal 2018 til 10,0 mia. kr.
  • Bankens indlån steg fra 13,1 mia. kr. i første kvartal 2018 til 14,0 mia. kr.
  • Solvensen steg fra 18,9% i 1. kvartal 2018 til 19,2% samme periode i 2019.
  • Banken forventer, at resultatet for 2019 før nedskrivninger, kursregulerin-ger og skat vil være 160-200 mio. kr. (1. kvartal 2019: 38 mio. kr.).
  • Forventningerne til nettoresultatet forventes at ligge i den øvre ende af det tidligere udmeldte spænd på 100-150 mio. kr. (1. kvartal 2019: 52 mio. kr.).

Læs regnskabsrapport, børsmeddelelse og præsentation på vores Investor Relations hjemmeside.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked