Nordik

Nordik atulerukku iluanaarutissatit amerlaqaat, erniat iluatinnartut, akiliutit ikinnerusut kiffartuussinerillu akeqanngitsut - katersatillu amerlaneruppata iluaqutissat amerlanerussapput

Aningaaserivimmi atugarisatit tamaasa uatsinniitilerlugit Nordik atulerukku iluanaarutissatit sipaagassatillu taakkartorsinnaavavut.

Iluanaarutit tamaasa pissarsiarikkit

Nordik-imut ilanngunneq ajornanngilaq, iluanaarutitaalu ingerlaannaq atuutilissapput. Nordik atorukku aamma aalajangersimasumik siunnersorteqassaatit, aningaasaqarninni sutigut tamatigut siunnersortissannik.

Nordik-eqaruit iluanaarutit uku ilaajuaannarput:

 • Netbank akeqanngitsoq
 • Netbankikkut nuussinerit straks- og sammedagsoverførsler akeqanngitsut
 • Netbankikkut FI/Giro-mik akiliinerit akeqanngitsut
 • Kontoqarnermut akiliuteqanngilaq
 • Danmarkimi misigisassanut hotelinullu arlalinnut akikilliliivigineqarneq

Imatut iluanaarutinut pilersaarummi sullitanngussaatit

Iluanaarutinut pilersaarut atulerniarukku BankNordikimi akissarsianut kontoqassaatit Netbankeqarlutillu. Tassunga ilanngullugu aamma uatsinni katillugit minnerpaamik 400.000 kr-ip nalinganut taarsigassarsiaqassaatit, krediteqarlutilluunniit imaluunniit aningaasaliisimallutit.

Katersatit amerlaneruppata iluaqutissat amerlanerussapput

Periarfissat immikkoortut marluusut iluaqutissartai assigiinngitsut uani takukkit.

Nordik+

NordikPREMIUM

Peqatigiilluta aningaasaqarnerit misissortigu

Nordik-imi iluaqutissat tamaasa pissarsiarikkit

Ataatsimiinnissamik inniminniigit

Apeqqutit akissutaalu

Nordik

Qanoq ilillunga Nordik-inngorsinnaavunga?

BankNordikimi siunnersortigisannut saaffiginnillutit iluanaarutinut periarfissamut ilanngukkumallutit qinnuteqarsinnaavutit. Bankip qinnuteqaatit suliarissavaa illit akiitsorsinnaanermik nalilerneqarnerit aallaavigalugu, kiisalu illit ilaquttavilluunniit bankimi periarfissanik atuinersi aallaavigalugu. ”Ilaqutariit” tassani pineqartut tassaapput annerpaamik inersimasut marluk najugaqatigiittutut nalunaarsorsimasut, kiisalu meeqqat 18-it inorlugit ukiullit angerlarsimaffimmi tassani najugaqartut.

Nordik qanorpiaruna iluaqutissartaqartoq?

Sullitat iluanaarutinut pilersaarummi Nordik-imiittut tamarmik makku iluatigisinnaavaat:

 • Periarfissat aalajangersimasut erniakinnerupput
 • Akeqanngitsumik Netbank
 • Akeqanngitsumik Netbankimi FI/giro-mik akiliineq
 • Akeqanngitsumik BankNordikip tigusisarfiini tigusineq
 • Akeqanngitsumik allamiut aningaasaannut paarlaassineq

Nordik+ kiisalu NordikPremium allarpassuarnik aamma iluaqutissartaqarput.

Nordik-imut nuukkuma qanoq sipaartigissaanga?

Ilinnut qanorpiaq sunniuteqarnissaa erseqqissumik oqaatigiumallugu ataatsimeeqatigisariaqassavatsigit. Aningaasaqarnernut tunngasut tamaasa oqaloqatigiissutigissavagut, bankimi atukkatit ilanngullugit. Taakku aallaavigalugit naatsorsuilluta qanorpiaq sipaagaqartigisinnaanersutit oqaatigisinnaassavarput.

Nordik-imi akit atuuttut sumi takusinnaavakka?

Nordik-imi akit, periarfissat iluaqutissallu tamarmik bankip akigititanut nalunaarsuiffiani atuuttumi takuneqarsinnaapput. Nordik marlunnik immikkoortortaqarpoq, taakku immikkut paasissutissartai nalunaarsuiffimmi allassimapput.

Iluanaarutinut periarfissamut ilanngukkumallunga bankimi periarfissat/sullissinerit suut atugarisariaqassavakka?

Iluanaarutinut pilersaarut atulerniarukku BankNordikimi akissarsianut kontoqassaatit Netbankeqarlutillu. Tassunga ilanngullugu aamma uatsinni katillugit minnerpaamik 400.000 kr-ip nalinganut taarsigassarsiaqassaatit, krediteqarlutilluunniit imaluunniit aningaasaliisimallutit.

Periarfissat ataani taakkartorneqartut naatsorsorneqarnerat aallaavigalugu aalajangerneqassaaq sorliussanersoq, tassa Nordik+ imlt. NordikPremium.

Naatsorsorneqartut katillugit 400.000 kr.-ip 1 mio. kr.-illu akornanniippata Nordik+ atulersinnaassavat. Naatsorsorneqartut 1 mio. kr. sinnerunikkit NordikPremium-eqalersinnaassaatit.

 • Taarsigassarsiat kreditillu katinnerat
 • Toqqorsivinni ukunani naligititat: PensionsPleje, Personlig FormuePleje, siunnersorneqarnissamut isumaqatigiissut, piginnaatitsissummillu isumaqatigiissutit
 • BankNordik aqqutigalugu DLR-imit aammalu/imaluunniit Nykreditimit realkreditimik taarsersianit akiitsut sinnerisa 1/3-at
 • Aningaasaliinikkut uppernarsaatit aalajangersimasut nalingat
Sullitatut akiitsorsinnaanera qanoq nalilerneqartarpa?

Akiitsorsinnaanermik naliliineq paasissutissat assigiinngitsut aallaavigalugit suliarineqartarpoq, isiginiarneqartut ilagaat isertitat, pisuussutit, akiitsut, atuinerlu.

Piumaguma isumaqatigiissut taamaatiinnarsinnaavara?

Qaquguluunniit iluanaarutinut pilersaarummik isumaqatigiissuteqarnerit taamaateqqusinnaavat, siumoorlutit nalunaaqqaartariaqanngilatit. Taamaatikkukku BankNordikimi nalinginnaasumik akigititaasut atugarilissavatit, taakku akigititanut nalunaarsuiffitsinni atuuttumi takusinnaavatit.

Ilissi isumaqatigiissuteqarnerput unitsissinnaavisiuk?

Isumaqatigiissut qaammatini 12-ni atuuttarpoq, arlaannillu nalunaarfigineqarsimanngikkuit januaarip 1.-ni nutarsarneqartarluni. Iluanaarutinut pilersaarut nutarsarneqanngippat atorunnaassaaq, taava iluaqutissartai piunnaarlugit BankNordikip nalinginnaasumik akigititai atugarilissavatit.

Suna peqqutigalugu isumaqatigiissuterput unitsissinnaavisiuk?

BankNordikip qaammatinik pingasunik sioqqutsilluni nalunaarluni iluanaarutinut pilersaarut atorunnaarsissinnaavaa. Bankimi niuernerit allanngorsimappat, illilluunniit ilaquttatillu nalilerneqarnersi allanngorsimappat BankNordikip qaammatit marluk iluanni isumaqatigiissut atorunnaarsissinnaavaa. Isumaqatigiissutip iluani pisussaaffitit sumiginnarukkit BankNordikip nalunaaqqaarani iluanaarutinut pilersaarut atorunnaarsissinnaavaa. Atorunnaarpat BankNordikip nalinginnaasumik akigititai atugarilissavatit, taakku akigititanut nalunaarsuiffitsinni atuuttumi takuneqarsinnaapput.

Nordik-inngoruma qanoq erniaqartinneqassaanga?

Iluanaarutinut pilersaarutip Nordik-ip iluani immikkoortut assigiinngitsut pingasuupput, taakkunani sorleq atornerit apeqqutaalluni atugaqartinneqassaatit. Erniat bankip akigititanut nalunaarsuiffiani atuuttumi allassimapput, uanilu atuarneqarsinnaallutik.

Ilaquttakka ilaatinngikkaluarlugit uanga Nordik-imut ilanngussinnaavunga?

Iluanaarutinut pilersaarut inunnut ataasiakkaanit ilaqutariiaanillu atorneqarsinnaavoq. Soorunami kisimiillutit aamma ilanngussinnaavutit. Nuliat/uiit/inooqatit/ilaquttatit aamma ilannguppata niuernikkut sammisassi katinnerat aallaavigalugu iluanaarutinut pilersaarummi inissisimatinneqassaasi, tassanilu ilaquttatit tamarmik assigiimmik atugaqartinneqassapput.

Itisiliinerit allat

Illusiniarpit?

Siunnersorlutillu ikiorsinnaavatsigit

Soraarnermusiat

Ileqqaakkatit aallartiaarukkit pissaqarnerussaatit

Inuunermut sillimmasiineq

Ajortoqarataarnissaanut sillimmatissat - ilinnut ilaquttannullu

Aningaasaliineq

Aningaasaatitit amerlisakkit

Aningaasaqarnerit misissussavarput?

Uunga sianerit

34 79 00

... allaffigalutaluunniit