Et kundemøde med kaffe og plante på bordet.

Generationsskifte 

Begrebet generationsskifte betyder ikke kun at overdrage en virksomhed fra den ældre til den yngre generation i samme familie. Et generationsskifte omfatter også salg af virksomheden til en investor eller til en anden virksomhed. Uanset hvilken form for generationsskifte, der er tale om, kræver det grundige overvejelser, når en virksomhedsejer begynder at tænke på at overdrage sin virksomhed.

Mere normalt

Det er blevet normalt for en ejer at se sin virksomhed som et aktiv, som bliver omsat over en periode, indtil det økonomisk kan betale sig at overdrage virksomheden til nye ejere. Det er f.eks. blevet mere normalt, at en erhvervsdrivende sælger sin virksomhed, fordi vedkommende ønsker at begynde i nyt arbejde, begynde en ny virksomhed eller noget helt tredje. Oftere og oftere ser vi, at den yngre generation i familien ikke ønsker at drive virksomheden videre, hvorfor et salg til tredjepart bliver nødvendig.

To mænd klargør båden uden for i solskinsvejr.

Det bliver i familien

Gode råd til ejerskifte inden for familien eller til ansatte.

En gruppe indsutriarbejdere i blå keddeldragter på job

Salg af virksomhed

Gode råd til dig, som overvejer at sælge din virksomhed.

At købe anden virksomhed

Generationsskifte kan også betyde, at din virksomhed overtager en anden virksomhed. I såfald er det af stor betydning, at overtagelsen er godt forberedt, og at din nuværende virksomhed er så stærk som muligt.

Det kan tage lang tid at forene to virksomheder. Derfor er det vigtigt at kunne redegøre for, om virksomheden, du ønsker at købe, også vil give et tilfredsstillende bidrag og fem til ti år.

Der kan være mange fordele ved at købe en veldrevet virksomhed. F.eks. får du adgang til en ny kundegruppe og nye indtægter, samtidig med at du kan overtage erfarne medarbejdere og måske et godt produktionsapparat og nye lokaler. Derudover kan du øge din markedsandel, hvis du køber en konkurrent.

En industriarbejder reparer et net

Vækst i virksomheden

Det har afgørende betydning for resultatet, at du lægger en præcis vækstplan.

Regnskab med kuglepen, logokort og regnemaskine

Driftsfinansiering

Det handler om virksomhedens daglige drift, dvs. finansiering af eksempelvis vareindkøb, lønninger og produktion.

Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Investering

Investering i værdipapirer kan være et interessant supplement til en opsparingskonto.

En grønlandsk jæger med smuk natur i baggrunden.

Tænk på din pension

Gode råd om de overvejelser, du bør gøre dig om din pensionstilværelse.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked