banknordik.gl-ip atornissaanut atugassarititaasut

BankNordikip nittartagaa atulersinnagu inussiarnersumik qinnuigaatsigit atugassarititaasut piumasaqaatillu ataaniittut atuarluaqqullugit. Nittartagarput atorukku atugassarititaasut akuerisimassavatit.

Imarisai

Nittartakkami allassimasut Kalaallit Nunaanni inatsisit malillugit allataapput, taamaammallu imaassinnaavoq nunani allani inatsisit allaanerussuteqartut.

Paasissutissat nittartakkamiittut ilisimatitsissutitut paasisassaapput. Allassimasut neqeroorutitut paasisassaanngillat, aamma bankip kiffartuussissutaanik pisinissamut tunisinissamulluunniit neqerooqqusissutitut paasineqassanngillat. Aammattaaq paasissutissat tassaniittut siunnersortitut inuussuteqartunit siunnersuinertut isigineqassanngillat, taamatullu atorneqassanatik.

BankNordikip paasissutissat nittartakkamiittut sapinngisamik kukkuneqanngitsumik eqqortumillu suliariniarsarai, taamaattorli arlaatigut amigaateqarsinnaanerinut akisussaatinngilaq. Taamatuttaaq naqinnerlutat allannerlutalluunniit BankNordikip akisussaaffiginngilai.

BankNordik nittartakkap imarisaanut tunngatillugu akisussaatitaasinnaanngilaq, taamaattumillu aamma toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit innarliinernut, akornutinut annaasanullu nittartakkap atorneranit atornerlunneranilluunniit peqquteqartunut taarsiilluni akiliisitaasinnaanani.

Nittartakkanut allanut innersuussissutit

Nittartakkami matumani ilaatigut nittartakkanut allanut BankNordikimit pigineqanngitsunut innersuussissuteqarpoq. Nittartakkat taakku imarisaat, nioqqutaat, kiffartuussutaat allallu bankip akisussaaffiginngilai.

Aningaasaliineq pillugu paasissutissat

Siumut naatsorsuutigisat arlaatigut pinngitsoorsinnaammata aningaasaliineq sukkut arlaatigut nalorninartortaqartuaannarpoq. Aningaasaliisoq annaasaqarsinnaavoq, pigisap nalingata ineriartornera apeqqutaalluni, nalorninartortaalu aningaasaliisup akisussaaffigaa.

Paasissutissat, naatsorsuinerit, naliliinerit missiliuussinerillu nittartakkamiittut neqeroorutitut paasineqassanngillat, pappialanik nalilinnik, aningaasanik aningaaserinikkullu sakkunik allanik piseqqusissutitut tuniseqqusissutitullu paasineqassanngillat. Aningaasaliisup aningaasaliinini qanoq aalajangersussanerlugit nammineq akisussaaffigai, tamatumunngalu nittartakkamiittut paasissutissat patsisigineqarsinnaanngillat.

Aningaasaliisoq nittartakkami paasissutissat, naatsorsuutit, naliliinerit missiliuussinerillu nittartakkamiittut aallaavigalugit aalajangersuisimalluni taakku toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit peqqutigalugit annaasaqarsimappat BankNordik tamatumunnga akisussaatitaasinnaanngilaq.

Piginnittussaatitaaneq nioqqutissallu ilisarnaataat

BankNordik nittartakkap imarisaanut nioqqutinullu nittartakkami saqqummiunneqartunut tamanut, allamit pigineqartutut oqaatigineqanngitsunut tamanut, piginnittussaatitaallunilu, pilersitseqqaartutut nioqqutissallu ilisarnaataanut piginnaatitaavoq, taamatuttaarlu piginnaatitaaffiit tigussaanngitsut tamaasa pigalugit.

Nittartakkamiittunik atuaaneq anillatsitsinerlu nammineq atugassanut taamaallaat pissaaq. Allatigut nittartakkap imarisaanik kopeerineq, toqqorsineq, allannguineq, atueqqinneq, ingerlatitseqqiineq, saqqummiussineq atuinerluunniit  aatsaat BankNordikimit allatamik akuersissuteqaqqaarluni pisinnaavoq.

Nittartakkap imarisaanik issuaaneq inatsisit atuuttut naapertorlugit pisussaavoq, taamaaliornermilu tigusiffik tamatigut oqaatigineqartartussaavoq. Nioqqutissat ilisarnaataat ilisarnaatillu allat BankNordikip pigisai allatamik akuersissuteqaqqaarluni aatsaat atorneqarlutillu saqqummersinneqaqqusaapput.

Sullitanut USA-mi, Tuluit Nunaanni nunanilu allani najugaqartunut 

Paasissutissat nalilersuinerillu nittartakkamiittut nunani inatsisillu atortinneqarfiini inatsisit malillugit paasissutissanik taamaattunik tunineqarnissap atuinissallu inerteqqutaaffiini inunnut tunniussassiaanatillu atugassiaanngillat.

Taamatuttaaq paasissutissat nittartakkamiittut 'US persons'-inut saaffiginnittuunanilu atugassiaanngilaq, 'US persons' United States Securities Actimi allannguutitalimmi 1933-meersumi  aammalu United States Securities Exchange Act allannguutitalimmi 1934-meersumi saqqummiunneqarput. Aammattaaq paasissutissat nittartakkamiittut inunnut qanorluunniit inuiaassuseqartunut massakkullu USA-mi najugaqartunut atugassiaanngillat.

Nittartakkamiittut suulluunniit ima paasineqassanngillat (a) aningaasaliinissamut qaaqqusissutitut kajumissaarutitulluunniit (U.K. Financial Services and Markets Act 2000, "FSMA" - tuluit pappialat nalillit pillugit inatsisaat malillugu nassuiarneqartut malillugit) imaluunniit (b) ataatsimoorussamik aningaasaleeqatigiinnissamut neqeroorutitut (FSMA-mi nassuiarneqartutut) Tuluit Nunaanni inunnut tamanut saaffiginnittutut.

Atugassarititaasunik allannguineq

BankNordik qaquguluunniit nittartakkap matuma atorneqarnissaanut atugassarititaasut allanngortinnissaanut pisinnaatitaavoq.