Stil sikkerhed med remburs

Gennem en remburs har din virksomhed mulighed for at stille sikkerhed over for underleverandører. Du kan bl.a. tilbyde transport i rembursprovenuet eller tilbyde en udbetalingsordre i rembursprovenuet. Med en transferabel remburs kan du også helt eller delvis videregive rembursen til en underleverandør.

Transport i provenuet

Med en transport er transporthaveren sikker på, at der ikke bliver udbetalt penge til eksportøren, før transporthaveren har modtaget sit beløb.

Udbetalingsordre

Med en udbetalingsordre kan du sikre, at en tredjepart, f.eks. en underleverandør, får udbetalt sine penge før eksportøren. En udbetalingsordre har ikke samme retsvirkning som en transport, og hvis eksportøren går konkurs eller i betalingsstandsning, kan et beløb derfor først blive udbetalt efter en retsafgørelse eller et forlig.

Transferabel remburs

Hvis rembursen er transferabel, har din virksomhed mulighed for helt eller delvist at videregive rembursen til en underleverandør. Det er den transfererende bank (f.eks BankNordik), som afgør, om rembursen kan transfereres videre til underleverandøren. Ved at videregive instruktioner i den oprindelige remburs kan følgende vilkår ændres:

  • Mulighed for reduktion af rembursbeløb og enhedspriser
  • Mulighed for afkortning af gyldigheds-, afskibning- og præsentationsfrister
Et kundemøde set oppe fra.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Kontakt os, så hjælper vi med at finde den bedste løsning.