BankNordikip Danmarkimi immikkoortortaqarfini Spar Nordimut tunivai

Ullumi BankNordikip Spar Nord pisinissamik isumaqatigiissuteqarfigaa, Spar Nordip BankNordikip Danmarkimi niuernikkut ingerlatai pisiarissavai naatsorsuutinut allanneqarsimasut malillugit nalinganut qaavatigullu iluaqutissatut taasanik 255 mio. kr.-inik akilerlugu. Tunisinermut peqqutaavoq aningaasaateqarnermut piumasaqaatit annertuut BankNordikip Danmarkimi siunissami unammillersinnaanissaanut aporfeqartitsinerat. Tunisineq bankip Kalaallit Nunaanni ingerlatsineranut sunniuteqarnavianngilaq.

BankNordik aningaaserinikkut ingerlatseqatigiiffiuvoq Kalaallit Nunaanni, Savalim-miuni, Danmarkimilu immikkoortortaqarfilik, Savalimmiunilu aningaaserivittut SIFI-tut (Systemically Important Financial Institution) nalunaarsorsimammat aningaasaateqarnermut piumasaqaatit annertuut maleruartussaavai, Danmarkimilu aningaaserivinnut angeqqataanut naleqqiullugu piumasaqaatit taakku annertune-rupput. Naak ukiuni kingullerni Danmarkimi niuernikkut siuariaateqarluarsimagaluar-luni aningaasaateqarnermut piumasaqaatit annertuut BankNordikip Danmarkimi siunissami unammillersinnaanissaanut aporfiupput.

Aningaasaateqarnermut piumasaqaatit BankNordikip Savalimmiuni Kalaallit Nunaannilu ingerlatsineranut aporfiunngillat, Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu bankip unammillertaasa atugarisaat BankNordikip atugarisaanut assingummata. BankNordikip nunami oqartussaasut isumaqatiginiarsimagaluarpai Danmarkimi immikkoortortaqarfimmut aningaasateqarnermut piumasaqaatit allanngortikkumallugit, periarfissamilli atorsinnaasumik nassaarsimanngillat. Taamaammat banki aalajangersimavoq Danmarkimi ingerlatsinini Spar Nordimut tuniniarlugu. Tunineqarnera Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu ingerlatsinernut kinguneqartitsinavianngilaq, kisianni siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu Savalimmiuni atorfillit ikilinerannik kinguneqarumaarpoq.

”Savalimmiuni SIFI-tut nalunaarsorsimanerput Danmarkimi niuernitsinnut aporfeqar-titsisimavoq, ajoraluartumillu aaqqiissutissamik nassaarsinnaasimanngilagut. Taamaammat pissutsit eqqarsaatigalugit pisinissamik isumaqatigiissuterput assut iluaraarput. Spar Nordip suliffeqarfik ingerlalluartoq imminullu akilerluarsinnaasoq Danmarkimiittoq, tunniusimalluartunik pikkorissunillu sulisoqartoq ingerlateqqilerpaa, tamannalu aamma akiata annertussusaata ersersippaa,” Árni Ellefsen, BankNordikimi pisortaaneq oqarpoq.

”Soorunami pingaartipparput sullitat sulisullu Spar Nordimiilernertik iluarisimaaru-tigissagaat. Periarfissallu kiffartuussinerillu tunniussassavut atorlugit BankNordikip tunngaviliilluarsimanera nangissavarput,” Lasse Nyby, Spar Nordimi pisortaaneq oqarpoq.

BankNordik Savalimmiuni aningaaserivinni pingaaruteqarluinnarpoq, Kalaallit Nuna-annilu niuerfiup 20%-iata missaa sullillugu. Bankip siunissami Savalimmiuni inissi-simalluarnini aallutiinnarniarpaa, Kalaallit Nunaannilu imminut akilersinnaalluartumik ineriartornini ingerlatiinnarniarlugu. Tamanna pissaaq sullitanut privatinut inuussutis-sarsiortunullu niuerfinni taakkunaniittunut unammillersinnaalluartunik periarfissaqartitsinikkut, kiisalu inuiaqatigiinnut akuuffigisatsinnut naleqartitsisunik tapersersuinikkut.

Danmarkimi immikkoortortaqarfiup tuninera Finanstilsynimit kiisalu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsenimit akuerineqarnikkut aatsaat naammassineqarsinnaavoq, naatsorsuutigaarpullu tamanna ulloq martsip 1. 2021 naammassineqarumaartoq. BankNordikip naatsorsuutigaa tunisineq tamanna 2021-mi ukiumoortumik naatsorsuutini ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit nuussinermilu akiligassat akiliutigereer-lugit 70-90 mio. kr.-inik iluanaarutaassasoq.

Paasissutissat sukumiinerusut:
Árni Ellefsen, pisortaaneq, tlf. (+298) 230 348

Aamma sianerfigisinnaavatsigut

34 79 00