BankNordik Kalaallit Nunaanni siuariangaatsiarsimavoq

BankNordikip ullumi ukiumut 2021-mut naatsorsuutit inernerat saqqummer-sippaa, siornatigullu ilimasuutigineqarsimasunit pitsaaneruvoq. Kalaallit Nu-naanni immikkoortortaqarfimmi ingerlatsinerup inernera 20%-imik annertusisimavoq.

”2021-mi niuerfinni akuuffitsinni tamani ingerlalluarpugut, ineriartornerlu tamanna assut naammagisimaarutigaarput, siunissami ingerlaqqinnissatsinnut tunngaviliillu-armat. Kalaallit Nunaanni niuernerput inaarutaasumik naatsorsuutinut qaffas-saaqataavoq, nuannaarutigaarpullu ukiumi qaangiuttumi sullitat arlallit bankerput pingaarnertut aningaaserivigilersimammassuk,” Árni Ellefsen, BankNordikimi pisortaaneq oqarpoq.

Kalaallit Nunaanni immikkoortortaqarfiup naatsorsuutaasa inernerat akileraarutit sioqqullugit 39 mio. kr.-uvoq, 2020-milu 13 mio. kr.-usimalluni. Bankip Kalaallit Nunaanni taarsigassarsisitsinera 11%-imik qaffariarsimavoq, realkreditimik taar-sigassarsisitsinera 12%-imik qaffariarsimavoq, sulilu ineriartortitsinissamut periar-fissagissaqarluarpasilluni.

Sullitanut Netbank nutaaq

2022-mi BankNordikip sullitamik suli pitsaanerusumik sullinneqarnissaat qarasaasi-atigullu periarfissaqarluarnissaat sulissutiginiarpaa, ilaatigullu sullitat ulluinnarni aningaaserinikkut sullinneqarnermi atortorissaarutaasa pingaarnersaat Netbank nutaaq saqqummersinniarlugu. Netbankissaq nutaaq nutaaliaasumik suliaavoq, ullutsinnut naleqqussarneqarsimavoq periarfissanillu nutaanik imaqarluni, taamaa-sillutik aningaaserinikkut isumagisassat torernerusumik oqinnerusumillu isumagi-neqarsinnaassallutik.

Piujuartitsinermik aallussinerulernermi bankip akuunera

BankNordikimi sullinneqarnerup pitsanngorsarneqarnissaata saniatigut inuiaqatigi-inni piujuartitsinerusumik ingerlatsilernissaq bankimi assorsuaq eqqumaffiginia-rneqarpoq. ”Ukiaq aalajangerpugut toqqaannartumik CO2-mik aniatitsisarnitta tungaatigut anguniakkavut sukateriffiginiarlugit, taamaammallu aalajanger-simavugut kingusinnerpaamik 2025-mi CO2-mik aniatitsinerit uuliamik benziinamillu ikuallaanermit toqqaannartumik pisut nungutilluinnarniarlugit. Piujuartitsinerulernis-saq eqqarsaatigalugu sunniuteqarfissarput pingaarneq tassaavoq sullitatta periar-fissanik piujuartitsinerusunik atuinissaannut ikiorluarnissaat, tamannalu siumut suli aallunniarparput,” Árni Ellefsen oqarpoq.


Ingerlatseqatigiiffiup BankNordikip 2021-mi naatsorsuutaasa inerneri

  • Akileraarutit sioqqullugit inernerat tassaavoq 340 mio. kr., taakkunannga 90 mio. kr. miss. bankip Danmarkimi immikkoortortaqarfiata tunineranit pisuupput
  • Appartitsinerit sioqqullugit ingerlatsinerup inernera 171 mio. kr.-uvoq, 2020-mi 149 mio. kr.-uvoq
  • Taarsigassarsiarititanik appartitsinernik utertitsineq ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit 77 mio. kr.-uvoq, 2020-milu piffimmi tassani 5 mio. kr.-ulluni
  • Ingerlatsinerup inernera 248 mio. kr.-uvoq, 2020-milu piffimmi tassani 154 mio. kr.-ulluni
  • Bankip taarsigassarsisitsinera 7,6 mia. kr., 2020-mut naleqqiullugu nikissi-manngilaq
  • Bankip realkreditimik taarsigassarsisitsinera 2020-mi 2,4 mia. kr.-usimasoq 2,7 mia. kr.-inut qaffariarsimavoq
  • Bankip uninngatitai 2020-mi 7,8 mia. kr.-usimasut 7,9 mia. kr.-inut qaffari-arsimapput
  • Akiliisinnaassusaa, NEP-kapital ilanngullugu, 2020-mi 26,4%-iusoq 29,7%-inut qaffariarsimavoq
  • Siulersuisut naatsorsuutigaat ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit 2022-mi naatsorsuutit inernerat katillugit 130 - 160 mio. kr.-ip nalaaniissasoq