Illusinermi iliuusissat tulleriiaakkat

Takorluukkatut aallartissaaq - naggataatigullu matuersaat tigussavat. Aqqutaanili suut aqqusaagassaappat?

Siullermeerlutit illusisussanngorsimaguit, siornatigulluunniit pisereernikuugaluaruilluunniit eqqumaffigisassat amerlaqaat. Suliap ingerlanera sivisullunilu paasiuminaassinnaavoq - BankNordikimili tamakku misilittagaqarfigilluaratsigit illusinermi aqqusaagassani tamani siunnersorluarsinnaavatsigit.

Pisinermi alloriarnerit aqqusaagassat sisamaapput - uani takusinnaavatit. Assip ataani alloriarnerit sukumiinerusumik nassuiarneqarput.

Alloriarnissat sisamat nassuiarneqarnerat

Alloriarneq 1: Illusinissat eqqarsaatigivat

Immaqa inuutillutit aatsaat taamak aningaasaliitigisussanngorputit. Taamaammat eqqumaffigisariaqarpat qanoq akissaqartiginerlutit, sumi najugaqarniarnerlutit, aammalu qanoq ittumik illusiniarnerlutit.

Pilersaarusiornerup nalaani alloriarfissat uku pingaaruteqarput:

Bankimi oqaloqateqarit naatsorsuisitsillutillu

Inuppassuit inuunerminni takorluukkaminnut atatillugu qanoq ineqarnissaq pingaartittorujussuusarpaat. Najugassamik pisineq aamma ulluinnarni aningaasaqarnermut assorsuaq sunniuttarpoq, pingaaruteqarporlu illusereernermi illumut akiliutigisartagassat peereerlugit ulluinnarni pisariaqartitanut allanut aamma akissaqarsinnaanissaq.

Taamaammat illusinissat eqqarsaatigigukku bankimukarlutit illusissaguit aningaasaqarninnut qanoq kinguneqassanersoq misissortissallugu pingaaruteqarpoq - piffissaq qaninnerusoq aammalu ungasinnerusoq eqqarsaatigalugit. Aamma soorunami pisissaguit qanoq akiliitigisinnaanerlutit naatsorsorlugu.

Aningaasaqarnerni pissutsit eqqumaffigisassat tamaasa eqqarsaatigilluarlugit naatsorsueqqissaartitsiniaruit siunnersortinnut attaveqarlutit ataatsimiinnissamik inniminniigit.

Piareersarit

Illusitinnak massakkut ukiunilu aggersuni suut pingaartitarinerlugit eqqarsaatigigukkit iluaqutigisinnaavat. Tassami illusissaguit ilaquttatillu pisariaqartitassinnut tulluartuunissaa pingaaruteqarpoq, massakkuinnaanngitsoq ukiunili aggersuni aamma. Eqqarsaatigisinnaavatit

  • illup sumiiffia
  • bussit unittarfiinut qanittumiissava?
  • eqqaani paaqqinnittarfiit qanoq ippat?
  • ilaqutariinni amerlissagussi inissaqassava - ass. allineqarsinnaava?

Inissamik ujarlerit

Bankimi oqaloqateqareeruit aammalu kissaatit pisariaqartitallu pillugit eqqarsaatersorsuataareerlutit... ujarlertussanngorputit!

Illunik nuisitsisarfiit malinnaavigalugit tuniniaasartullu attavigalugit, sumiiffimmi illusiffigerusutanni pisiumallutit aamma allatsissinnaavutit. Taava imaassinnaavoq tuniniakkamik nutaamik nuisoqarpat tuniniaasartup attavigigaatit.

Alloriarneq 2: Ini pilerigisat nassaarivat

Ujarlernerit iluatsissimavoq, inissamillu nassaarsimavutit. Nuannarivat aningaasaqarnermullu tunngasortai aamma ajorpasinnatik. Taamaattorli atsiortinnak makku eqqumaffigeqqaartariaqarpatit.

Bankimukaqqigit

Bankimukarlutit illup tuniniagaaneranik allagartaq takutikkiartoruk. Suleqatigiilluta aningaasaliinissartaa pilersaarusiussavarput, taamaasillutit illit aningaasaqarninnut tulluarnissaa qulakkiissavat. Aningaasaliinermi pilersaarusiornermiissapput soorlu taarsigassarsiat suuneri, akilersueriaatsit il.il.

Aamma inip qanoq innera eqqartussavarput. Assersuutigalugu iluarsaatassaqarpat tamakkununnga aningaasaliinissat aningaasartuutissalluunniit naatsorsuinermut ilanngussassaassappata taakku minissannginnatsigit.

Ilisimannilluartunik

Pisiniarlutit aalajangertinnak innersuussutigaarput ilisimannilluartunik siunnersortinillu arlalinnik illup qanoq inneranik nalilersuisinnaasunik ikiorneqarnissat. Soorlu makku

  • Advokat illuutinik ilisimasalik illusinermi pappialarsornertaanik ikiorsinnaavaatit, pappialaatillu illumut attuumassuteqartut tamaasa misissorlugit. Pisinermik isumaqatigiissut ATSIORTINNAGU advokat attavigisassavat.
  • Sanasoq sanaartornermilluunniit ilisimasalik illu pisiaritinnagu illumik alakkaaqatigigukku ajoqutai amigaataalu misissorsinnaassavai. Aamma taassuma siunnersorsinnaassavaatit qanoq pitsanngorsarneqarsinnaaneranik sukkullu iluarsisariaqarneranik.
  • Innaallagissamik aqqusersuisoq innaallagissap aqqutaasa aaqqissuunneqarnerat ajunnginnersoq inatsisinillu maleruaanersut takusinnaassavai

Lokalplan eqqaamallugu

Illup aalajangersimasup inissisimaffia isikkivigissuummat pilerigilersimagukku eqqumaffigisariaqarpat eqqaani sanaartornermik pilersaarusiortoqarnersoq. Illup sumiiffia pillugu lokalplan illunik tuniniaasartumit kommunimilluunniit pissarsiarisinnaavat.

Alloriarneq 3: Atsiorputit

Illu pisiarisassat nassaarereerukku tuniniaasorlu pisinissamik isumaqatigiissusiussaasi. Pisinissamik isumaqatigiissut illunik tuniniaasartup suliarissavaa, pisinerlu naammassissaaq illit tunisisorlu marluullusi atsioreerussi.

Bankimi aningaasaliinertaa inissivissimanngikkaluarpalluunniit pisinissamik isumaqatigiissut atsiorsinnaavat. Taamaaliorniaruilli allaannassavat nangaassutitaqartoq, pisinerlu aatsaat atuutilissasoq advokatip isumaqatigiissut tamakkiisumik akuerereerpagu bankilu naggasiutaasumik akuersereerpat.

Peqqissimissaguit

Pisinermik isumaqatigiissut atsioreerukku peqqissimisinnaatitaanngilatit. Taamaammat nangaassuteqarneq ilanngutissallugu pingaaruteqarpoq, advokaterisavit isumaqatigiissut tamakkiisumik akuersinerani aatsaat atuutilissasoq - bankimillu naammattumik aningaasalersorneqarnissat eqqarsaatigalugu bankip akuerseqqaarnissaa nangaassutitut aamma ilanngunneqarsinnaavoq.

Tunisisup pisinermik isumaqatigiissut atsiorpagu peqqissimisinnaatitaanngilaq.

Akiliinertaami?

Pisinermik isumaqatigiissut atsioreerukku illup tigunissaanut akiliutigisassat illunik tuniniaasartumut nuussavatit. Bankip nuussininni ikiussavaatit. Aningaasat sinneri illumut matuersaat tigugukku tunisisup bankianut nuussavagut.

Taamaattorli pisinermi isumagisassat tamarmik inissippata aatsaat tunisisup aningaasat tigussavai - tassa imaappoq piginnittuunermut uppernarsaat eqqartuussivikkut nalunaarsortereerpat, tunisisoq taarsigassarsiaqarsimaguni inaareerunigit, kiisalu sarfamut, kiassarnermut assigisaannullu akiliummik taarsiisitsinissamut nalunaarsuinerit naammassereerlutillu inissereersimappata.

Sillimmasiinerit eqqumaffigikkit

Illusinermi sillimmasiinerit eqqumaffigisassat makkuupput:

  • Illumut sillimmasiineq - inatsisit malillugit peqartussaavutit - taannalu ullormit illup tiguneranit atuuttussaavoq. Illu tunngavianilu sanaartukkat allat aserorsimassappata sillimmasiinermit taassuminnga isumagineqassapput
  • Pequtinik sillimmasiineq pequtit, atisat, qarasaasiat il.il. ikuallannermi imermilluunniit isaasoqarnerani ajoquserneqassappata taarsiivigineqarneq tassannga pissaaq.
Alloriarneq 4: Iserterputit

Kiisami ulloq nallerpoq - illuutitaannut matuersaatit tiguatit! Aningaasaliineq pisinerlu tamarmi isumannaareerpoq - isumagisassaarannguilli ataasiakkaannguit sinnerupput.

Iserteruit

Initaat tigugukku tunisisorlu sarfaq, kiassarneq imeqarnerlu atualaassavarsi. Aamma tunisisumit illumi angalaarunneqalaarnissaq illulu pillugu siunnersorneqalaarnissaq innersuussutiginarsinnaavoq.

Nillataartitsivik, kissarsuut, uffarfimmi kuutsittarfik assigisaalu ajunnginnersut misissulaarigit.

Missingersuusiorneq akileraarutillu

Illumut aningaasartuutigisartagassatit aningaasaqarnerpit pilersaarusiorneranut ilanngunneqassapput, akiliinissat aalajangersimasut Betalingsservicemut nalunaarutigissapput il.il.

Siumoortumik nalunaarusiat allanngortissavat, erniatigut ilanngaatissat nutaat ilanngunneqarniassammata il.il. Tamakku www.sullissivik.gl-imut isernikkut isumagineqassapput, MitID atorlugu isissaatit.

Aamma takukkit

Qanoq akiliitigisinnaavit?

Taarsigassarsiat assigiinngitsut

Illumut taarsigassarsineq

Sullitanut aaqqissuuteriikkat

Nordik

Katersatit amerlaneruppata iluaqutissat amerlanerussapput

Angallammut taarsigassarsineq

Aningaasaqarnerit misissussavarput?

Uunga sianerit

34 79 00

... allaffigalutaluunniit