Nunatsinni aqutsisut

Jesper Hansen
Erhvervsdirektør

Tlf.: 34 79 03

Pia Holm Jensen
Privatkundechef

Tlf.: 34 79 10