Omlægninger i Personlig FormuePleje

13.03.2019

BankInvest Globale Aktier Indeks inkluderet i porteføljer

Vi har reduceret beholdningen af nogle investeringsbeviser på aktiesiden, heriblandt BankInvest Basis Global, og erstattet dem med BankInvest Globale Aktier Indeks. BankInvest Globale Aktier Indeks er sat op til nøje at afspejle afkastet af det globale aktiemarked (MSCI World-indekset), og fonden består af ca. 1.000 aktier, som er screenet for overholdelse af menneskerettighedskonventionerne, miljøkonventionen o.l.

Denne omlægning er et led i vores bestræbelser på at tilbyde en balanceret portefølje med både billige fonde, der giver samme afkast som markedet, og aktivt forvaltede fonde, som har lidt højere omkostninger.

 

Aamma sianerfigisinnaavatsigut

34 79 00