Omlægninger i Personlig FormuePleje

06.07.20

Vi har købt BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling
BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling erstatter BankInvest Basis Globale Aktier. Vi vurderer, at der er et godt potentiale i fonden, bl.a. fordi BankInvest på nuværende tidspunkt har forvaltet denne portefølje i ca et år, hvor den har givet et højere afkast i forhold til verdensindekset.
Virksomhederne, hvis aktier vi investerer i gennem BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling, skal opfylde en række miljømæssige krav. For eksempel må virksomhedernes CO2-udledning højst være halvdelen af, hvad en almindelig gennemsnitsvirksomhed udleder. Virksomhederne skal ligeledes ligge højt på skalaen for sociale forhold og god selskabsledelse.

Aamma sianerfigisinnaavatsigut

34 79 00