Apeqqutit akissutaalu

Aningaasaliisarfik nutaaq

Aningaasaliisarfiup atorniarneranut atatillugu apeqqutit apeqqutigineqarajuttartut pingaarnerit katersorsimavagut, aallartilluarniassagavit.
Qanoq aallartissaanga?

Netbank aqqutigalugu aningaasaliisarfimmut isissaatit, karsiaraq tungujortoq aningaasaliinernik imalik toorlugu.

Depotimi ammasumi pappialanik nalilinnik pigisaqaruit depotimut tassunga atasumik aningaasaliinermut kontoqareersimassaatit. Arlalinnik depotiuteqaruit depotit tamaasa immikkut kontoqarfigisimassavatit.

Siornatigut assersuutigalugu akissarsiassanut konto depotimut atasarnikuuvoq. Maanna pigisat pituttorsimanngitsut atorlugit aningaasaliinerit tamarmik aningaasaliinermut konto aqqutigalugu aningaasaliissutigineqartarput. Taamaammat pappialanik nalilinnik niuerlutit aallartitsinnak Netbankikkut aningaasaliinermut kontonnut aningaasanik nuusseqqaartariaqassaatit.

Kortit akiliutit akiliinermulluunniit isumaqatigiissutit aningaasaliinermut kontomut atuutsilerneqarsinnaanngillat. Taamaallaat aningaasaliisarfiup iluani pappialanik nalilinnik pisinermut tunisinermullu atorneqarsinnaapput.

Qanoq pappialamik nalilimmik pisissaanga?

Pappialap nalillip aqqa allaffissamut allassavat, soorlu assimi ataaniittumi ersittoq. Aamma aqqa atunngikkaluarlugu assersuutigalugu ISIN-ia atorsinnaavat.

 

Pappialaq kissaatigisat nassaarigukku “køb” toorlugu pisiarissavat.

 

 

“Køb” tooreerukku niuernermut allagartaq nuisinneqassaaq. Aningaasaliinermut kontonik arlalinnik peqaruit niuernermi tassani konto sorleq atorniarnerlugu toqqassavat. Pisiniarluni nalunaarutit (ordre) assigiinngitsut marluupput: markedsordre kiisalu limitordre. Immikkoortortami “Pisiniarluni nalunaarutit assigiinngitsut suuppat?”-mi ordret taakkua marluk assigiinngissutaat paasisaqarfiginerusinnaavat.

 

Paasissutissat tamaasa allareerukkit “køb” toorsinnaanngussavat. Markedsordre atorukku, børsilu ammasuuppat, taava pappialaq nalilik pisiarisat aningaasaliissutsivit katiterneqarneranni ingerlaannaq nuissaaq. Akerlianilli limitordre atorukku, kursialu markedskursip ataaniitikkukku, taava pisinerit utaqqisutut inissisimagallassaaq “ordrer”-ip ataani.

Pisiniarluni nalunaarutit (ordre) assigiinngitsut suuppat?

Markedsordre

Markedsordre atorukku nalunaarutit toqqaannartumik børsimut tunniutissavat. Nalunaarutit taava pisinerup pinerata nalaani niuerfimmi tassani kursi naapertorlugu naammassineqassaaq. Markedsordre atorniarukku “Type” tooriarlugu “Markedsordre” tuussavat.

Limitordre

Limitordre pingaarnertut atorneqartarpoq niuerfimmut iserniarnermi imaluunniit kursi aalajangersimasoq malillugu iluanaaruteqarniarnermi.

Pisineq: Limitkursit niuerfimmi kursimit atuuttumit appasinnerusumik inissinneqartarput. Limitkursi niuerfimmi kursip nalaanut pippat pisineq naammassineqassaaq. (Aktianik pisinermi) limitkursitut inissitat niuerfimmi kursimit qaffasinneruppat, taava kursi periarfissaasoq pitsaanerpaaq atorlugu pisineq naammassineqassaaq. 

Tunisineq: Limitkursit niuerfimmi kursimit atuuttumit qaffasinnerusumik inissinneqartarput. Limitkursi niuerfimmi kursip nalaanut pippat pisineq naammassineqassaaq. (Aktianik pisinermi) limitkursitut inissitat niuerfimmi kursimit appasinneruppat, taava kursi periarfissaasoq pitsaanerpaaq atorlugu pisineq naammassineqassaaq.

Sooruna pisiniarlunga nalunaarutiga (ordre) naammassineqanngitsoq?

Pisiniarlutit nalunaarutit ingerlaannaq naammassineqanngippat arlalinnik peqquteqarsinnaavoq:

1.Børsip matoqqanerata nalaani pisinarlutit nalunaaruteqarsimavutit.

 

Børsip matoqqanerata nalaani pisiniarlutit nalunaarutilioruit, taava ulluinnarmi tulliuttumi børsi ammaqqippat aatsaat pisineq naammassineqassaaq. Taamaattoq eqqaamassavat markedsordre børsip matoqqanerani pilersinneqarpat itigartinneqarsinnaammat, pissutigalugu aktianik nutaanik pisissaguit systemip iluani pisiassavit qaavatigut sillimmatissamik akiliutitaqartarmat. Tamanna taamaallaat markedsordrenut atuuttarpoq – periarfissaq atorneqarsinnaasoq alla tassaavoq limitordre, pisinermut kursi qaffasinnerpaamut inissillugu.

2. Limitordremik pilersitsisimavutit – niuerfimmilu kursip suli limitkursi toqqakkat naleqqatigilersimanngilaa.

 

Malugiuk ammasumik ordreliorsimaguit – suli naammassineqarsimanngippat – niuerfimmi kursimut naleqqussarlugu allanngortissinnaagakku, taamaasillutillu niuerfimmi kursip nalinganut naammassineqarnissaa qulakkeersinnaallugu. Aamma ordre ammasoq naammassineqarsimanngitsoq peerlugu atorunnaarsissinnaavat. 


Aningaasaliisarfimmi qanoq ujarlersinnaavunga?

Telefonikkut, qarasaasiakkut, tabletikkulluunniit aningaasaliisarfimmi ujarlerniaruit periuseq taannaavoq. Taamaattoq skærmip angissusaa apeqqutaalluni allattorsimaffiit nuisasut killeqarsinnaapput.

Makku ujarsinnaavatit:

  • Aktiat
  • Obligationit
  • ETF’it
  • Aningaasaliinermut fondit

Nunat, aningaasat suussusii, børsilluunniit sorliuneri aallaavigalugit immikkoortitersinnaavatit. Aamma akimikkut nikinnerisa %-inngornerat, naqinnerit tulleriiaarnerat, imaluunniit qanoq ornigarneqartiginerat aallaavigalugu tulleriiaarneqartissinnaavatit.