Garmin Pay

Garmin Pay tassaavoq Garminimik nalunaaqutaaraqaruit akileeriaaseq atorsinnaasat. Garmin Pay nalunaaqutaaqqannut atuutilersiguk – taava angalaaraangavit aningaasiviit telefonillu angerlarsimaffinnut qimaannarsinnaavatit.

Garmin Pay atorniarukku BankNordikimit Visa/Dankortimik Mastercardimilluunniit korteqassaatit, kiisalu Garminiminngaanneersumik Garmin Pay-eqarsinnaasumik nalunaaqutaaraqassallutit.

App-inik aallertarfiit aqqutigalugu Garmin Connect App-i smartphonennut aaguk, Visa/Dankortillu Mastercardilluunniit app-imi atuutilersillugu – taava pisiniarfinni akiliissutigisinnaalissavat. Pisiniarfinni korti attuunnagu akiliiffiusinnaasuni tamani Garmin Pay atorlugu akiliisinnaavutit.

Garmin Pay naatsumik ilisaritillugu

  • Akiliineq ajornaatsoq, isumannaatsoq, digitaliusorlu
  • Visa/Dankortit Mastercardilluunniit tassunga atuutilersissinnaavat
  • Pisiniarfinni attuutsitsinani akiliiffiusinnaasuni akiliissutigisinnaavat

Garmin Pay atorlugu ima akiliissaatit

Garmin Pay tassaavoq nalunaaqutaaqqat Garmin atorlugit akileeriaaseq pisiniarfinni atorneqarsinnaasoq ajornaatsoq. Nalunaaqutaaqqami ”Garmin Wallet” ammariarlugu nalunaaqutaaraq pisiniarfiup akiliisarfiani terminalip eqqaanut pisiinnassavat.

Tamaani akiliisinnaavutit

Pisiniarfinni imaattumik ilisarnaatilinni tamani Garmin Pay atorsinnaavat:

Garmin Pay atorlugu akiliineq isumannaappoq

Garmin Pay atorlugu akiliigaangavit illit kortit immikkut ittumik normoqartinneqassaaq akiliinerlu nuussinermut tunngasumik immikkut ittumik normoqartinneqassalluni. Kortivit normua tamakkiisumik nalunaaqutaaqqanni Garminilluunniit serveriutaani toqqorneqanngisaannassaaq, pisiffigisannullu tunniunneqarnaviarani.

 


Apeqqutigineqarajuttut

Garmin Pay

Garmin Pay nalunaaqutaaqqani sorlerni atorsinnaava?

Garmin nalunaaqutaaqqanik Garmin Pay-imik akiliissutaasinnaasunik nutaanik saqqummersitsiuartarput. Nalunaaqutaaqqat suut Garmin Pay-imik akiliissutaasinnaanersut ugguuna takukkit

Garmin Pay nalunaaqutaaqqani allani Garminiminngaanniinngitsuni atorsinnaavara?

Naamik, Garminimik Garmin Pay-eqarsinnaasumik nalunaaqutaaraqaruit taamaallaat Garmin Pay atorsinnaavat.

Aapparalu nalunaaqutaaraqGarmin marluupparput, tamatta immikkut kortigut Garmin Payimut ilanngussinnaavagut?

Naamik, Garmin Pay inummut ataatsimut atasussaavoq, piginnittunit arlalinnit atorneqartussaanngilaq.

Qitornama nalunaaqutaaraani Garminimi kortiga Garmin Payimut ilanngussinnaavara?

Naamik, kortitit illit nammineq pigaatit, innimigisassaapput, kortit paasissutissartaaluunniit allanut tunniutissanngilatit. Korteqarnermi piumasaqaatini tamanna allassimavoq.

Kortit sorliit Garmin Payimi atorsinnaavakka?

Kortit Mastercard, Visa, kiisalu Visa/Dankorteqaruit Visa-kortitaa atorsinnaavat.

Garmin Pay atorlugu sumi akiliisinnaavunga?

Pisiniarfinni korti attuutsinnagu akiliiffiusinnaasuni tamani. Korti attuunnagu akiliinermut ilisarnaat imaluunniit Garmin Pay-ip ilisarnaataa maluginiaruk.

Garmin Pay atorniarukku suut pisariaqartippakka?

Uku pisariaqartippatit:
 - nalunaaqutaaraq Garmin atorneqarsinnaasoq
 - smartphone Garmin Connect-appilik 
 - korti Mastercard, Visa kort, imaluunniit Visa/Dankort aningaaserivimmit Garmin Pay-imik atuisinnaatitsisumeersoq

Internetikkut akiliigaangama Garmin Pay atorsinnaavara?

Nej, Garmin Pay er kun til betaling i fysiske butikker, som tilbyder kontaktløs betaling.

Garmin Connect-appi suliffimma telefonianiippat Garmin Pay atorsinnaavara?

Aap, telefoni suliffinnut uterteqqilerukku Garmin Connectip peeqqinnissaa eqqaamaannassavat.

Garmin Connect telefonimi Windowsiusumi atorsinnaavara?

Aap

Akileeriaaseq qanoq isumannaatsigiva?

Isumannaatsorujussuuvoq. Garmin Pay immikkut ittumik isumannaappoq nalunaaqutaaqqami korti pillugu paasissutissanik toqqorsineq ajorami, taamaammallu nalunaaqutaaqqap terminalillu akornanni korti pillugu paasissutissanik tunniussisoqartarani. Taamaasilluni kortip normua atornerluiniartunit tassuuna pissarsiarineqarsinnaanngilaq. 

Tamatuma saniatigut paasissutissat paasiuminarsarneqartarput kryptering atorlugu.

Taamaakkaluartoq korti atornerlunneqassagaluarpat kortimik nalinginnaasumik atornerluisoqarsimatillugu taarsiivigineqarnissamut pissutsit atuuttut tamatumuuna aamma atuupput.  

Nalunaaqutaaraq atigaangakku peeraangakkulu malugisarpaa. Nalunaaqutaaqqap atineri tamaasa kode toortartassavat. Kode toortareerukku aatsaat Garmin Pay atorlugu akiliisinnaassaatit. Peersimatillugu Garmin Pay atorneqarsinnaassanngilaq.

Mobili Garmin Connectitalik nalunaaqutaararluunniit annaassagukku ingerlaannaq attavigissavatsigut, taava Garmin Pay-imi kortitit matussavagut.

Paasissutissat inniminartut suut Garmin Payimi nalunaarsorneqartarpat?

Kortinut akiliutinut atugassarititaasut Garminillu paasissutissanik inniminartunik qanoq passussisarnera Garmin Pay-imi takusinnaavatit.

Garmin Pay-iga inummit allamit atornerlunneqassagaluarpat nammineq taarsigassara qanoq annertutigiva qanorlu pisinnaatitaaffeqarpunga?

Paasissutissat sukumiinerusut piumallugit attavigitigut.

Garmin Pay-imut nutaamik pinkodetaartinneqassaanga?

Nalunaaqutaaqqap atulernissaanut kodessat nammineq toqqassavat. Garmin Connectimi nalunaaqutaaqqap inissititerneri iluarsaakkukkit kodeliussaatit.

Akileeriaatsit digitaliusut tamakku atornerlunneqarnissaat qanoq pinngitsoortissinnaavara?

Kortitit nammineq pigaatit allanillu atorneqartussaanatik. Taamatuttaaq nalunaaqutaaqqap kodea allanut tunniuttussaanngilat.

Taavami mobilera nalunaaqutaararaluunniit tigoqqissagukkit qanoq iliussaanga?

Attavigitigut, taava qanoq iliussanerluta isumaqatigiissaagut. Garmin Pay-imi kortivit qanoq inissisimanerat apeqqutaavoq.

Garmin Pay atorlugu akiliileruma korti sorleq atorniarnerlugu qanoq toqqassavara?

Korti atorusutatut qinersimasat erseqqissagaassaaq. Garmin Pay-imi kortitit arlaqarpata akiliileraangavit sorleq atorniarnerlugu aalajangersinnaassavat.

Nalunaaqutaaqqannut Garminimut kodessara nammineerlunga toqqarsinnaavara?

Aap, kortit Garmin Pay-imut atulersinnialerukku Garmin Connectimi kodessat toqqassavat.

Akileeriaatsit digitaliusut atukkakka suunersut arlaanni ataatsimut takusinnaavakka?

Aap, kortit sorliit piginerlugit Garmin Connectimi takusinnaavatit, aamma mobilbankinni ersipput.

Kortit qanoq amerlatigisut Garmin Pay-imi atorsinnaavakka?

Kortit amerlanerpaamik tallimaasinnaapput.

Kortiga Garmin Pay-imut ilanngunniarsarigaluarakku itigartitaagama.

Garmin Pay bankerisanni atorneqarsinnaanersoq qulakkiissavat.

Bankerisanni Garmin Pay atorneqarsinnaagaluartoq iluatsinneq ajulerukku sullitanut kiffartuussiviannut attaveqarina, taava ikiussavaatsit.

Kortiga Garmin Pay-imut ilanngussinnaanngilara, qanoq iliussaanga?

Attavigitigut, taava ikiussavatsigit.

Garmin Connect-app-imi korti takusinnaanngilara?

Aningaaseriviit attavigiuk.
Imaassinnaavoq internetimut attaveqannginnerit peqqutaasoq.

Korti Garmin Pay-imut ilannguteqqammerukku, sulilu nuisimanani, taava ilanngunniarnera iluatsinngitsoorsimassaaq. Misileeqqikkina.

Qanoq ilillunga korti Garmin Pay-imit peersinnaavara?

Garmin Pay Connect-appimi peersinnaavat.

Kortikka Garmin Pay-imit peerukkit qanoq pisoqassava?

Kortit digitaliusut tamaasa atorunnaarsissimassavatit, atuleqqinniarukkit taava Garmin Pay-imut ilannguteqqittariaqassavatit. Garmin Connect-appi atorlugu tamanna pissaaq.
Kortit ilannguteqqinniarneri iluatsinneq ajulerukkit aningaaserivigisat attavigiuk.

Jeg har slettet mine kort i Garmin Pay, men hvordan får jeg mine virtuelle kort igen?

Garmin Pay-imut ilannguteqqissavatit. Garmin Pay-appi aqqutigalugu ilanngutissavatit.

Kortit ilannguteqqinneq ajulissagukkit attaviginiaritigut.

Garmin Pay-imi kortiga matutikkusuppara, kisianni kortiviga plastikkiusoq matutinnagu, qanoq iliussaanga?

Garmin Connect-appimi kortitit peerukkit tassani kortit matuneqassaaq, kortillu nalinginnaasoq matuneqarnani. Aamma mobilbank aqqutigalugu kortit digitaliusut matutissinnaavatit. Imaluunniit aningaaseriviup attavigineratigut.

Garmin Pay-imi kortiga matuneqarsimavoq, kortiviga kisiat matutinniaraluarakku.

Kortit nalinginnaasoq matuneqarpat kortit digitaliusut tassunga attuumassuteqartut allat tamarmik aamma matuneqassapput.

Attavigitigut, taava ajornartorsiutit iluarsiniarsarissavarput.

Kortiga plastikkiusoq matuneqarsimavoq, sooruna Garmin Pay-imi kortiga atorsinnaanngikkiga?

Kortit digitaliusoq kortinnut plastikkimut attuumassuteqarpoq. Kortiviit plastikkiusoq atorneqarsinnaanngippat digitaliusut aamma atorneqarsinnaassanngillat.

 Attavigitigut, taava ajornartorsiutit iluarsiniarsarissavarput.

Smartphonetaarama, qanoq ilillunga kortikka telefonitaannut nuussavakka?

Garmin Connect smartphonemut nutaamut atulersikkukku Garmin Pay-imi kortitit nammineerlutik aamma tassunga nuunneqarumaarput.

Garmin Pay-imi kortiga matuneqarsimavoq, sooruna?

Kortit digitaliusoq matuneqarsimavoq. Attavigitigut.

Korti aalajangersimasoq arlaat Garmin Pay-imiittoq matutinniarukku qanoq iliussaanga?

Garmin Connect-appimi korti piissavat, aamma mobilbankikkut taamaaliorsinnaavutit. Imaluunniit attavigaluta.

Garmin Pay-iga kortitaalu tamaasa matutinniarpakka, qanoq iliussaanga?

Aningaaserivik attavigiuk, kortitit tamaasa matoqqullugit.

Mobilit nalunaaqutaaqqalluunniit tillinneqarsimappata attavigipallassavatit.

Mobilera tammarpat tillinneqarpalluunniit qanoq iliussaanga?

Korti nalinginnaasoq tammaraluarpat iliuusissat assigaa: Attavigitigut kortilu matutillugu.

Kodemut taarsiullugu inussama ipaasai atorsinnaavakka?

Naamik, nalunaaqutaaqqani Garminini inussat ipaasai atorneqarsinnaanngillat.

Terminali akiliisarfik internetimut attaveqanngippat (offline) Garmin Pay atorlugu akiliisinnaavunga?

Aap, terminali offlineqqagaluarpat korti attuutsinnagu akiliisarnittut aamma Garmin Pay atorlugu akiliisinnaavutit.

Kortinnik akiliisinnaanngilanga

Kortip qanoq inissisimanera mobilbankimi takuuk.
Iluatsinngikkukku attavigitigut.

Akiliigama nalunaaqutaaqqanni Garminimi akiliisimasutut allaqqavunga, kisianni terminalimi akiliinngitsoortutut allaqqallunga. Ilumut akiliisimanerlunga qanoq paasisinnaavara?

Terminali akiliinermi aalajangiisuujuaannarpoq. Iluatsissimanersoq nalorniguit terminali takuuk, imaluunniit akiliinermut uppernarsaat.

Kortimik akiliisimagaangama kortip normuata kisitsisitaasa ilaat uppernarsaammi allaqqasarput. Garmin Pay atorlugu akiliigaangama normu alla allaqqasarpoq, sooruna?

Isumannaallisaaneq pissutaalluni kortit taakku assigiinngitsunik normoqartinneqarput. Kisitsisit akiliinermut uppernarsaammiittut tassaapput kortiutivit digitaliusup normuisa ilai.

App-ip akiliineq iluatsinngitsoorsimanerarpagu qanoq iliussaanga?

Terminalimi allassimasoq nuisoq takuuk. Akiliineq iluatsissimanngitsutut allassimappat misileeqqigit.

Mobili attaveqanngippat akiliisinnaavunga?

Aap, Garmin Pay atorlugu akiliinermi mobilip attaveqarnissaa wifi-mulluunniit attaveqarnissaq pisariaqanngilaq.

Garmin Pay atorlugu aningaasanik tigusisarfimmi tigusisinnaavunga?

Naamik

Kalaallit Nunaata avataani Garmin Pay atorlugu akiliisinnaavunga?

Aap, akiliisarfinni korti attuunnagu akiliisarfiusuni tamani Garmin Pay atorneqarsinnaavoq, aamma nunani allani.

Garmin Pay ammatinngikkaluarlugu akiliissutigisinnaavara?

Aap, kisianni nalunaaqutaaqqap skærmia ikumasussaavoq.

Akiliigaangama tamatigut kode atortartussaavara?

Naamik. Nalunaaqutaaraq atigaangakku taamaallaat kode atortussaavat.

350 kr. sinnerlugu ataalluguluunniit akiliiguma akileeriaatsit assigiinngillat?

Naamik

Pisiniarfinni akileeriaaseq una atoraanni teknologi suna atorneqartarpa?

Garmin Pay NFC teknologi atorlugu ingerlavoq. Kortit attuunnagit akiliinerni aamma teknologi taanna atorneqarpoq.

Garmin Pay-imik akiliinermi atuinermut killiliussaqarpa?

Akiliinermut killiliussat kortinnut nalinginnaasumut atuuttut aamma tassunga atuupput. Malugiuk Visa/Dankorteqaruit Visa-kortimut atasortaa ulluni tulleriinni 30-ni annerpaamik 25.000 kr.-inik atuiffiusinnaammat.

Akiliineq Garmin Pay atorlugu pisimappat kontoma inissititernerini qanoq takusinnaavara?

Takusinnaanngilat. Garmin Pay atorlugu akiliineq kortimik akiliinertut allatulli allaqqaannassaaq.

Garmin Pay atorlugu akiliisimanikka arlaatigut takusinnaavakka?

Aap, Garmin Pay atorlugu akiliisimanitit kingulliit qulit Garmin Connect-appimi takuneqarsinnaapput.

Garmin Pay atorlugu akiliisimaguma kontonni inissititerinerni ingerlaannaq takusinnaassavara?

Garmin Pay atorlugu akiliineq nunani allani akiliinertut naatsorsorneqartarpoq, taamaammat ullualuit qaangiutereerpata aatsaat takusinnaassavat, soorlu aamma kortit nunani allani atorsimagaangakku taamaattartoq.

Ikiugassaavit?

Sianerfigitigut

34 79 00

... allaffigalutaluunniit