Central investorinformation

Når du investerer via en investeringsforening, kan du få oplysninger om eksempelvis afkast, risiko og omkostninger i dokumentet central investorinformation (CI).
 

Varedeklaration på din investering

Central investorinformation er en udløber af et EU-direktiv, der skal skabe gennemsigtighed på markedet for investeringsforeninger. Central investorinformation erstatter det forenklede prospekt og er standardiseret i hele EU. Dokumentet er på to sider pr. afdeling og er med til at give dig et overblik over den enkelte afdeling.

Du finder følgende informationer i CI-dokumentet:
  • Mål og investeringspolitik
  • Risiko og afkastprofil
  • Omkostninger
  • Tidligere resultater
  • Praktiske oplysninger


Her finder du CI-dokumenter

På Investeringsfondsbranchens hjemmeside kan du finde en oversigt over alle foreninger og deres CI-dokumenter. Her finder du også en udførlig guide til CI-dokumentet. Du kan også finde de enkelte CI-dokumenter på investeringsforeningernes egne hjemmesider.
 
  1. Gå til Investeringsfondsbranchens hjemmeside om Central Investorinformation
 
Kontakt os
Markets står til rådighed frem til kl. 17.00 dansk tid på alle hverdage.
 
Ring 32 66 63 20
eller skriv på
 
Markedskommentar
Få bankens vurdering af udviklingen på de finansielle markeder.
 
  1. Læs markedskommentar