Få plejet din formue med Personlig FormuePleje hos BankNordik

Personlig FormuePleje

Med Personlig FormuePleje giver vi dig mulighed for at få mest muligt ud af dine penge, uden at du selv skal arbejde for det.
 

4 gode grunde til at vælge Personlig FormuePleje:

  • Passer til både frie midler og selskaber
  • Dine investeringer overvåges og tilpasses af vores eksperter
  • Aftalen er tilpasset dig med henblik på at opnå det størst mulige afkast i forhold til din risiko
  • Du kan følge udviklingen af opsparingen i din Netbank
 

Hvordan fungerer Personlig FormuePleje?

Vi fastlægger sammen din personlige investeringsprofil, og investeringerne sker på baggrund af denne.

 

Du får dit eget depot og kan hele tiden følge udviklingen, imens vores specialister placerer og overvåger dine investeringer, og du modtager en orientering, når der sker en handel.

 

To gange om året får du en afkastrapport, hvor du nemt og overskueligt får indblik i, hvilket afkast din ordning har givet.

 

Hvem kan bruge Personlig FormuePleje?

Personlig FormuePleje er et godt tilbud til dig, hvis du har frie midler på mere end 50.000 kroner.

 

Hvad koster Personlig FormuePleje?
Ved handel til/fra depotet betales BankNordiks gældende priser og satser. Derudover betales et årligt forvaltnings- og overvågningsgebyr.
 
De aktuelle priser og satser kan ses på hjemmesiden. Oplysninger om priser og satser kan også fås i banken, ligesom de vil fremgå af de notaer, som modtages fra banken.

 

Investeringsrammerne bag Personlig FormuePleje

Investeringerne, der danner grundlag for Personlig FormuePleje, er baseret på forskellige fordelinger af aktier og obligationer - såkaldte matricer med henholdsvis lav, mellem eller høj risiko.

 

Hver matrice bygger på en fordeling mellem aktier og obligationer med en stigende aktieandel, når risikovilligheden stiger som vist i figuren herunder. Inden for hver matrice kan andelen af aktier og obligationer afvige med +/- 10 procentpoint.

 

Hvilken matrice der passer til dig, afhænger af din investeringsprofil, herunder din tidshorisont og din risikovillighed.

 
Lav risiko Mellem risiko Høj risiko
70-90 % obligationer          40-60 % obligationer 10-30 % obligationer
10-30 % danske aktier 20-40 % danske aktier 30-50 % danske aktier
0 % udenlandske aktier 10-30 % udenlandske aktier    

30-50 % udenlandske aktier  

 
Benchmark
For kunder med Personlig FormuePleje sammenligner banken løbende afkastet på de enkelte aftaler med markedsafkastet for den valgte matrice.
 
Herunder kan du se, hvilke benchmarks, der bruges til de forskellige aktivklasser.
 
Obligationer

Nordea Constant Maturity 5  

Danske aktier OMXC25
Udenlandske aktier           MSCI World i DKK
Kontakt os om Personlig FormuePleje

 

 

Kontakt os
Filialer
Send e-mail
Markedskommentar
Få bankens vurdering af udviklingen på de finansielle markeder.
 
  1. Læs markedskommentar
Hent faktaark
 

Hent faktaark om Personlig FormuePleje her