Dansk

Qanoq soraarnermusiassanut kontomut ikisisinnaavunga?

Soraarnermusiassanut kontomut ikisineq pillugu ilitsersuummut tikilluarit. Soraarnermusiassanut kontomut ikisiniaraanni akissarsiassanut allattorsimaffimmik (lønlistemik) pilersitseqqaartarput. Taamaammat ilitsersuummi uani akissarsiassanut allattorsimaffiit pingaarnertut sammineqassapput.

Ilitsersuut una SISA-mut nuussinernut atuutinngilaq.

Ima aallartissaatit

 • Netbankimut iserit
 • Sullitatut isumaqatigiissut (brugeraftale) pineqartoq toqqaruk
Vælg korrekt brugeraftale

Akissarsianut allattorsimaffiit nanikkit

 • “Menu” tooruk
 • “Betalinger” tooriarlugu “Lønliste” tooruk

 

vælg betalinger og lønliste i menuen

Akissarsiassanut allattorsimaffiliorit

 • Toortagaq tungujortoq “Opret lønliste” tooruk
 • Isumaqatigiissut nuussinermi tigusiffiginiakkat toqqaruk
 • Akissarsiassanut allattorsimaffik tulluuttumik atseruk
 • “Type overførsel”-ip ataani “Pension” toqqassavat
 • Toortagaq “Opret” tooruk

 

Tryk på lønliste

Akissarsiassanut allattorsimaffik toqqaruk

 • Akissarsiassanut allattorsimaffik pilersissimasat toorukku ingerlaqqissaatit
Vælg en lønliste

Tigusisussaq pilersiguk

 • Toortagaq “Opret modtager”-imik allaqqasoq tooruk, immersugassallu nuippata immersorlugit.
 •  Modtagernavn = Tigusisussap aqqa
 • Modtagerbankens registreringsnummer = Tigusisussap bankiata registreringsnormua
 • Beløb = aningaasat amerlassusaat
 • Valuta = nunap sorliup aningaasaatai
 • Inuit arlallit tigusisussatut inissinniarukkit krydsiligassaq ‘Tilføj flere modtagere’ krydsilissavat.
 • “Tilføj” toorlugu ingerlaqqissaatit

 

Opret modtager

Suliassanngortiguk – Læg i aktiviteter

Toortagaq “Læg i aktiviteter” tooriarlugu immersugassat immersukkit:

 • Fra konto = Kontomit uannga
 • Dato – Ullulernera uunga allassavat, siumut ullulersinnaavat taamatullu nuussinerup pinissaa siumut aalajangiutereerlugu
 • Besked til modtager = Tigusisussamut nalunaarut
 • “Summering”-ip ataani aningaasat pineqartut amerlassusaat takusinnaavat
 • Igalaasaq nuippat toortagaq “Læg i aktiviteter” toorukku ingerlaqqissaatit

 

læg til i aktiviteter

Mitid atorlugu nuussineq akueriuk

 • MitID atorlugu akueriniarukku “Aktiviteter” tuussavat
 • Periarfissat assigiinngitsut nuippata “Betalinger” tuussavat, kingornalu nuussineq pineqartoq toqqarlugu
 • Nuussineq akueralugulu inaarniarukku “Godkend” tuussavat, taava MitID atorlugu akuerissavat
 • Maanna aningaasat nuunniakkatit soraarnermusiassanut kontomut nooreerpatit. Nuussinerit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasoq takusinnaavat “Kontooversigt”-ip ataani

 

Godkend med mitid

Akissarsiassanut allattorsimaffimmut iserasuartaatiliorit

Soraarnermusiassanut kontonut nuussigajuttarpit? Akissarsiassanut allattorsimaffimmut iserasuartaatiliorsinnaavutit, Netbankinnut iseraangavit saqqaaniittartussamik. Toortagaq “Genveje” tooriarlugu “Lønliste” qineruk.

 

genvej til lønliste