Regnskab med smartphone-lommeregner og en kuglepen.

Et godt halvår for BankNordik

BankNordiks halvårsregnskab viser gode takter i koncernens aktiviteter. Driftsresultatet blev 142 mio. kr., hvilket er en betydelig stigning i forhold til samme periode sidste år. På baggrund af den positive udvikling opjusterer bankens ledelse forventningerne til nettoresultatet fra 175-225 mio. kr. til 190-240 mio. kr.

”Vi er godt tilfredse med halvårsregnskabet, som viser, at koncernen er inde i en positiv udvikling. Resultatet er præget af moderat udlånsvækst, et fortsat pres på rentemarginalen samt vedvarende høj kundeaktivitet. I løbet af årets første seks måneder har vi desuden igangsat flere initiativer, der skal være med til at forbedre kundeoplevelsen yderligere,” siger Árni Ellef-sen, administrerende direktør i BankNordik.

BankNordik arbejder med et klart mål om at yde rådgivning, der giver den enkelte kunde bedre indsigt i og forståelse for egen økonomi. Formålet er at gøre det nemmere at træffe sunde økonomiske valg – til gavn for den enkeltes privatøkonomi og i sidste ende også for bankens bundlinje. Denne indsats har bl.a. affødt et forstærket fokus på at forbedre den digitale kun-deoplevelse.

Ny hjemmeside, nye muligheder

I juni lancerede BankNordik en ny hjemmeside, der leverer rådgivning, som er målrettet kundernes behov og livssituation. ”Vi har prioriteret at udvikle en hjemmeside, der indeholder konkrete redskaber, som kan gøre det lettere at træffe de rette økonomiske valg. Fx er det muligt at gå ind på hjemmesiden og selv regne ud, hvor meget man har råd til at købe bil, båd eller bolig for. Derudover er indholdet på hjemmesiden bygget op omkring de livsbegivenheder, der typisk påvirker menneskers økonomi. Der er bl.a. gode råd at hente, hvis man er studerende, skal giftes, stifte familie eller købe bolig,” siger Árni Ellefsen.

Den nye hjemmeside er en del af BankNordiks nytænkning af hele den digitale brugerflade, der skal give kunderne bedre og mere tidssvarende digitale værktøjer.

Regnskabet for 1. halvår 2018 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde 207 mio. kr. mod 112 mio. kr. samme periode i 2017.

  • Driftsresultatet før nedskrivninger udgjorde 88 mio. kr. mod 93 mio. kr. samme periode i 2017.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 54 mio. kr. sammenholdt med en tilbageførsel på 5 mio. kr. samme periode i 2017.

  • Driftsresultatet udgjorde 142 mio. kr. mod 98 mio. kr. samme periode i 2017.

  • Bankens udlån steg fra 9,4 mia. kr. i første halvår 2017 til 9,7 mia. kr.

  • Bankens indlån faldt fra 13,5 mia. kr. i første halvår 2017 til 13,1 mia. kr.

  • Solvensen steg til 18,5% mod 17,9% samme periode i 2017.

  • Banken forventer, at resultatet for 2018 før nedskrivninger, kursreguleringer og skat vil være 160-200 mio. kr. (H1 2018: 88 mio. kr.).

  • Forventningerne til nettoresultatet for året opjusteres fra 175-225 mio. kr. til 190-240 mio. kr. (H1 2018: 169 mio. kr.).