Indskydergaranti

Garantiformuen

Garantiformuen (tidl. Indskydergarantifonden) er den garantiordning, der yder dækning til indskydere og investorer, hvis banken rammes af konkurs. Garantiformuen dækker indlån op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Garantiformuen dækker privat- og erhvervskunder, herunder også foreninger og selskaber.

Det betyder, at du får dine penge helt eller delvist tilbage, hvis banken går konkurs. Vær opmærksom på, at hvis du har forfalden gæld i banken, fratrækkes denne fra det beløb, som Garantiformuen dækker.

Særlig dækning

Visse indskud er dækket med mere end den almindelige dækning på 100.000 euro.

  • Indskud på pensionskonti, oprettet i henhold til lov, er dækket ubegrænset.
  • Indskud, som har et socialt formål i henhold til lov og er knyttet til særlige livsbegivenheder (f.eks. skilsmisse, arbejdsskade eller dødsfald), dækkes med op til 150.000 euro (ca. 1 mio. kr.) indtil seks måneder efter beløbet er indsat på kontoen.
  • Indskud, som følge af skade forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse, er dækket med op til 150.000 euro (ca. 1 mio. kr.) indtil 6 måneder efter beløbet er indsat på kontoen.
  • Indskud, som følge af salg af fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt i privat henseende, dækkes med op til 10 mio. euro (ca. 75 mio. kr.) indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat.

Hvis flere personer ejer kontoen

Hvis der er flere personer, der ejer en konto, fx hvis du har en konto sammen med din ægtefælle, får I hver dækket op til 100.000 euro af Garantiformuen, fordi I betragtes som selvstændige indskydere for hver jeres andel.

Værdipapirer

Hvis banken går konkurs, har du ret til at få dine værdipapirer udleveret. Kan banken ikke udlevere de værdipapirer, som den har opbevaret, administreret eller forvaltet, dækker Garantiformuen dine tab med op til 20.000 euro per person (150.000 kr.). Det kan fx være tilfældet, hvis banken har begået fejl ved registrering af ejerskab.

Hvad dækker Garantiformuen ikke?

  • Garantitilsagn
  • Checks
  • Værdipapirer: aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer, der er udstedt af banken selv.
  • Indskud fra visse indskydere, f.eks. andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder.
  • Strukturerede indlån, hvor indskuddet ikke skal tilbagebetales fuldt ud ved bindingsperiodens ophør.

Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. januar 2018

Indskud på særlige indlån, som efter de regler, der gjaldt før 1. januar 2018, var dækket ubegrænset, vil også efter 1. januar være dækket ubegrænset. Det gælder dog kun beløb, der var indsat på kontoen senest den 31. december 2017.

Det betyder, at indskud på f.eks. en børneopsparing senest 31. december 2017 vil være dækket fuldt ud, mens indskud fra 1. januar 2018 vil være dækket som almindeligt indlån med op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder.

Særlige indlån omfatter bl.a. børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. 31. december 2017, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor midlerne udbetales eller overføres. Midler på klientkonti, indsat fra 1. januar 2018, vil være dækket som almindeligt indlån med op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Midlerne kan dog også være omfattet af den særlige dækning nævnt ovenfor.

Mere information

Du er også velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte din opsparing.