Budget med smartphone-lommeregner, kuglepen og et BankNordik kort.

Fremgang på alle markeder

BankNordik kan i dag offentliggøre et kvartalsregnskab for årets første ni måneder, der viser fremgang på alle markeder. Resultatet før skat er på 286 mio. kr., hvilket er en betragtelig stigning i forhold til samme periode i 2017. På baggrund af den positive udvikling opjusterede banken for nyligt forventningen til nettoresultatet for 2018.

BankNordiks prioritering af det grønlandske marked som en del af koncernens vækststrategi har kastet gode resultater af sig i 3. kvartal. ”Der er gode takter at spore i vores grønlandske forretning, og vi kan med tilfredshed konstatere, at den positive udvikling både skyldes en betragtelig fremgang på privatkundeområdet samt pæn udlånsvækst til grønlandsk erhvervsliv,” udtaler Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

BankNordik-koncernens regnskab viser, at det går den rigtige vej på samtlige markeder og forretningsområder. Der er generelt en høj kundeaktivitet og udlånsvækst, samtidig med at banken er i stand til at tilbageføre nedskrivninger og kontinuerligt lægger stor vægt på at opretholde en disciplineret omkostningsstyring. ”Selvom den lave rentemarginal fortsat er en udfordring, ser vi, at renteindtægterne fra udlånsstigningen overstiger rentemarginalens negative indvirkning på vores indtjening, hvilket vi naturligvis er tilfredse med,” siger Árni Ellefsen.

BankNordik har gennem en længere periode haft stort fokus på at forbedre kundeoplevelsen. I denne forbindelse har bankens medarbejdere siden august ringet ud til flere end 7.000 kunder med henblik på at blive klogere på kundernes behov, styrke relationen til kunderne samt sikre, at de får en bedre oplevelse i banken.

Regnskabet for årets første 9 måneder 2018 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde 286 mio. kr. mod 143 mio. kr. samme periode i 2017.
  • Driftsresultatet før nedskrivninger udgjorde 137 mio. kr. mod 135 mio. kr. samme periode i 2017.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 93 mio. kr. sammenholdt med en tilbageførsel på 9 mio. kr. samme periode i 2017.
  • Driftsresultatet udgjorde 230 mio. kr. mod 144 mio. kr. samme periode i 2017.
  • Bankens udlån steg fra 9,5 mia. kr. i de første ni måneder af 2017 til 10 mia. kr. de første ni måneder af 2018.
  • Bankens indlån steg fra 13 mia. kr. i de første ni måneder af 2017 til 13,2 mia. kr. i de første ni måneder af 2018.
  • Solvensen faldt til 17,6% mod 18,2% i samme periode i 2017.
  • Ledelsen forventer et driftsresultat for 2018 før nedskrivninger i den øvre ende af det tidligere udmeldte interval på 160-200 mio. kr. (1.-3. kvartal 2018: 137 mio. kr.)
  • Den 18. oktober 2018 opjusterede BankNordik forventningen til nettoresultatet for 2018 fra det tidligere udmeldte interval på 190-240 mio. kr. til 240-280 mio. kr. som følge af den kraftige tilbageførsel af nedskrivninger.

Yderligere oplysninger Árni Ellefsen, adm. direktør, tel: +298 230 348

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked