Et budget ligger på et bord sammen med en kuglepen og en lommeregner

Godt halvårsregnskab i Grønland

BankNordik præsenterer i dag et tilfredsstillende regnskab for årets første halvår. Selvom presset på rentemarginalen fortsat udfordrer indtjeningen, opvejes dette af den positive udvikling i bankens forretningsaktivitet. Ud over det gode regnskabsresultat har banken i første halvår iværksat nye tiltag, der skal gavne bankens kunder i Grønland.

Koncernens halvårsregnskab viser gode takter på alle markeder og forretningsområder. Driftsresultatet blev 153 mio. kr., hvilket er en stigning på 8 % i forhold til samme periode i 2018. ”På baggrund af den positive udvikling har vi opjusteret forventningerne til nettoresultatet for helåret til 150 - 200 mio. kr. Opjusteringen afspejler både den aktuelle økonomiske udvikling og den gode kreditkvalitet i vores udlånsportefølje, som har medført en markant tilbageførsel af nedskrivninger,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

BankNordik arbejder kontinuerligt på at give kunderne den bedst mulige oplevelse; både når det gælder det personlige møde i banken og den digitale kundeoplevelse. I den forbindelse lancerede BankNordik Apple Pay i maj, og dermed har bankens kunder fået et nyt værktøj, der gør det nemmere at betale i butikker og online.

BankNordik er tilgængelig i størstedelen af Grønland med udgangspunkt fra filialen i Nuuk og i kraft af samarbejdet med Telepost. For at gøre det endnu nemmere at være kunde i banken har BankNordik for nyligt introduceret en ny mødeordning, der giver kunderne mulighed for selv at bestemme tid og sted for mødet med banken. Dertil kommer bankens indsats for at skabe øget forståelighed i kundekommunikationen, der også skal være med til at forbedre den samlede kundeoplevelse.

I juni indgik BankNordik et samarbejde med den Europæiske Investeringsfond, som giver banken mulighed for at tilbyde finansiering med særligt gode betingelser til nyskabende virksomheder gennem InnovFin-programmet. BankNordik er den første og hidtil eneste bank på det færøske og grønlandske marked, som kan tilbyde den nye type lån, hvilket har skabt stor interesse og resulteret i en del henvendelser fra innovative virksomheder.

Udover de nye initiativer og produkter til bankens kunder har årets første halvår i BankNordik også budt på tildelingen af et nyt legat på 150.000 kr. til en grønlandsk studerende på den nye uddannelse, Nordatlantisk Gymnasieklasse. Legatet er et led i bankens indsats for at styrke det generelle uddannelsesniveau og dermed også fundamentet for fremtidig vækst og velstand i Grønland.

Regnskabet for 1. halvår 2019 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde 151 mio. kr. mod 207 mio. kr. samme periode i 2018. 1. halvår 2018 var præget af engangsindtægter på 88 mio. kr., der især var relateret til salget af koncernens hovedsæde på Færøerne.
  • Driftsresultatet før nedskrivninger udgjorde 81 mio. kr. mod 88 mio. kr. samme periode i 2018.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 72 mio. kr. mod 54 mio. kr. samme periode i 2018.
  • Driftsresultatet udgjorde 153 mio. kr. sammenholdt med 142 mio. kr. sam-me periode sidste år.
  • Bankens udlån steg fra 9,7 mia. kr. i første halvår 2018 til 10,1 mia. kr.
  • Bankens indlån steg fra 13,1 mia. kr. i første halvår 2018 til 14,1 mia. kr.
  • Solvensen steg fra 18,5 % i 1. halvår 2018 til 19,6 %.
  • Ledelsen fastholder forventningen om et driftsresultat for regnskabsåret 2019 før nedskrivninger i niveauet 160-200 mio. kr. (1. halvår 2019: 81 mio. kr.).
  • Den 22. juli 2019 opjusterede BankNordik forventningen til nettoresultatet for 2019 fra det tidligere udmeldte interval på 100-150 mio. kr. til 150-200 mio. kr. (1. halvår 2019: 118 mio. kr.) som følge af tilbageførsel af nedskrivninger)

Flere oplysninger

Árni Ellefsen, adm. direktør, tel: +298 230 348

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked