Budget med smartphone-lommeregner, kuglepen og et BankNordik kort.

Høj kundeaktivitet skaber vækst i BankNordik

BankNordik aflægger i dag et tilfredsstillende regnskab for 3. kvartal, som er præget af høj kundeaktivitet, tilbageførsel af nedskrivninger og et fortsat lavt renteniveau. Kvartalets væsentligste begivenhed på det grønlandske marked er bankens aftale med SISA om administration af pensionsindbetalinger.

”Kvartalet har budt på høj kundeaktivitet og vækst, som især er drevet af en stig-ning i omlægninger af realkreditlån, stigende forsikringsindtægter og tilbageførte nedskrivninger på 9 mio. kr. På baggrund af den positive udvikling opjusterede vi for nyligt forventningerne til nettoresultatet for 2019 til 170-210 mio. kr.,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

På baggrund af den generelle markedsudvikling og det fortsat negative rentemiljø har banken igennem længere tid har haft omkostninger forbundet med kundernes indlån i banken. BankNordik har derfor sænket indlånsrenterne for privatkunder og erhvervskunder på alle tre markeder med henblik på at aflaste presset på rentemarginalen.

Nye betalingsløsninger til kunderne
Tidligere i år lancerede BankNordik Apple Pay som ny betalingsmulighed, og nu bliver det også muligt for bankens kunder at bruge Google Pay, Garmin Pay og Fitbit Pay sammen med betalingskort fra BankNordik. De nye betalingsløsninger er et led i BankNordiks kontinuerlige arbejde med at give kunderne den bedst mulige oplevelse – også når det gælder den digitale kundeoplevelse.

Skræddersyet løsning til Grønlands største pensionskasse
BankNordik kunne i oktober meddele, at SISA har valgt banken til at administrere alle pensionsindbetalinger fra pensionskassens medlemmer. Som en nordatlantisk finanskoncern med mere end 100 år på bagen har BankNordik stor erfaring med at håndtere alle finansielle ydelser, herunder også pension. Banken har derfor haft mulighed for at skræddersy en ny løsning til SISA, der er særligt tilpasset pensionskassens behov og ønsker. Aftalen betyder, at over 200 virksomheder kommer til at indbetale pensionsbidrag til SISA gennem BankNordik.

Regnskabet for 3. kvartal 2019 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde 201 mio. kr. mod 286 mio. kr. samme periode i 2018. Den store forskel skyldes primært engangsindtægter i 2018 relateret til salget af koncernens hovedsæde på Færøerne

  • Driftsresultatet før nedskrivninger udgjorde 130 mio. kr. mod 137 mio. kr. samme periode i 2018.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 80 mio. kr. mod 93 mio. kr. samme periode i 2018.

  • Driftsresultatet udgjorde 211 mio. kr. sammenholdt med 230 mio. kr. sam-me periode sidste år.

  • Bankens udlån var 10 mia. kr. og dermed på samme niveau som i 2018

  • Bankens indlån steg fra 13,2 mia. kr. i 3. kvartal 2018 til 13,5 mia. kr.

  • Bankens realkreditformidling steg fra 12,1 mia. kr. i 3. kvartal 2018 til 12,9 mia. kr.

  • Solvensen steg fra 17,6% i 3. kvartal 2018 til 21%.

  • Ledelsen fastholder forventningen om et driftsresultat for regnskabsåret 2019 før nedskrivninger i niveauet 160-200 mio. kr. (1.-3. kvartal 2019: 130 mio. kr.).

  • Den 18. oktober 2019 opjusterede BankNordik forventningen til nettoresultatet for 2019 fra det tidligere udmeldte interval på 150-180 mio. kr. til 170-210 mio. kr. (1.-3. kvartal 2019: 158 mio. kr.).

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked