Et budget ligger på et bord sammen med en kuglepen og en lommeregner

BankNordiks stærke udvikling påvirkes af COVID-19

Året fik en god start for BankNordik-koncernen, der i årets første kvartal både formåede at øge indtægterne og reducere omkostningerne. Resultatet før nedskrivninger blev forbedret med 65 % sammenholdt med samme periode i 2019. De positive takter i basisindtjeningen overskygges dog af situationen omkring COVID-19.

”Selvom resultatet for 1. kvartal er kraftigt påvirket af coronakrisen, er vi tilfredse med udviklingen i vores kerneforretning i årets første måneder. Med stigende kundeaktivitet og en tilgang af nye kunder bidrager den grønlandske del af forretningen meget positivt til koncernens samlede resultat,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik. Indtægterne fra BankNordiks aktiviteter i Grønland steg fra 11 mio. kr. i første kvartal 2019 til 15 mio. kr. de første tre måneder af 2020, hvilket vidner om en stærk udvikling på det grønlandske marked.

Tæt dialog med kunder om hjælpetiltag

BankNordik er i tæt kontakt med både privatkunder og erhvervskunder, der er påvirkede af den ekstraordinære situation og de økonomiske konsekvenser, som den igangværende sundhedskrise medfører. ”En overvejende del af vores kunder har økonomisk styrke til at stå igennem de udfordringer, som coronakrisen hidtil har medført. Vi har dog været i dialog med mange kunder, der ønsker at gøre brug af de hjælpetiltag, som vi har iværksat i forbindelse med COVID-19. Afhængigt af den enkeltes situation og behov giver vi mulighed for udsættelse af låneydelser i op til 6 måneder,” siger Árni Ellefsen.

Støtte til forskning i COVID-19

Coronaviruset har skabt hidtil usete udfordringer for sundhedsvæsener, økonomier og samfund verden over. For at bekæmpe viruset og forebygge lignende tilstande i fremtiden er det derfor afgørende, at der forskes i COVID-19. BankNordik vil gerne bidrage til at opnå større viden om pandemien og har i den forbindelse doneret 1 mio. kr. til forskningsprojekter, der omhandler COVID-19.

Velpolstret til at stå imod coronakrisen

Resultatet for årets første tre måneder er negativt på grund af coronakrisen, og det skyldes hovedsageligt tre forhold: beslutningen om at afsætte 25 mio. kr til tab som følge af krisen, store udsving i markedsværdien af bankens egenbeholdning af værdipapirer samt store skadeserstatninger i koncernens forsikringsforretning. På trods heraf er BankNordik velpolstret til at stå imod de udfordringer, som krisen måtte medføre. Solvensen var ved udgangen af årets 1. kvartal forbedret til 23,4 % fra 22,3 % ultimo 2019, og solvensen ligger således 14 %-point over lovkravet.

Regnskabet for 1. kvartal 2020 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde -30 mio. kr. mod 65 mio. kr. samme periode i 2019
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 45 mio. kr. mod 31 mio. kr. samme periode i 2019
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde netto -24 mio. kr. sammenholdt med en tilbageførsel på 19 mio. kr. samme periode i 2019
  • Driftsresultatet udgjorde 22 mio. kr. mod 50 mio. kr. samme periode i 2019
  • Bankens udlån var 10 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til samme periode i 2019
  • Bankens indlån faldt fra 14 mia. kr. samme periode i 2019 til 12, 9 mia. kr.
  • Solvensen steg fra 19,2 % samme periode i 2019 til 23,4 %
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 30-80 mio. kr. (70 mio. kr. lavere end forventet ved årets start.)

Yderligere oplysninger
Árni Ellefsen, adm. direktør, tel: +298 230 348

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked