Flere farverige huse på en bakke.

Coronavirus kan påvirke boligmarkedet og dit realkreditlån

Er du boligejer – eller har du planer om at blive det i nærmeste fremtid – så har coronavirusen formodentlig gjort, at du har lidt flere overvejelser end normalt omkring din økonomi. Det kan også være, at du står midt i et boligkøb eller overvejer at sælge. Måske er du ramt af en lønnedgang på kortere eller længere sigt og har brug for vished om, hvorvidt du kan blive i din nuværende bolig.

Herunder forklarer vi lidt mere om, hvordan det kan være, at en sygdom – opstået på den anden side af jorden – kan påvirke det danske boligmarked og dit realkreditlån.

Hvorfor påvirkes boligmarkedet af coronavirus?

Coronavirusen har de medført en del uro på de finansielle markeder. Det ses i form af store fald på aktiemarkederne samt store udsving på renter og kurserne på især realkreditobligationer. 

Selvom både renter og kurser på obligationer i skrivende stund stort set er normaliseret i forhold til tiden før corona, så har vi den seneste tid set nogle meget atypiske rentestigninger, hvilket betød nogle bratte kursfald på realkreditobligationer. En af årsagerne til disse kursfald var blandt andet, at de store professionelle investorer valgte at købe de lidt mere sikre statsobligationer i stedet for realkreditobligationer – og når det sker, får det betydning for boligejernes realkreditlån.

Det er endnu for tidligt at sige, hvordan boligmarkedet påvirkes på længere sigt, idet faktorer som arbejdsløshed og lønniveau også har indflydelse på boligmarkedet. Mange holder formodentlig lidt igen med boligkøb og venter, indtil usikkerheden er drevet over – f.eks. hvis man er usikker på sin jobsituation, eller hvis lønnen bliver påvirket i en kortere eller længere periode. Sammen med usikkerheden om renteniveauet er denne aktivitetsnedgang på boligmarkedet noget, der kan være med til at trække boligpriserne ned.

Et uroligt marked giver mange spørgsmål

I ugerne hvor vi så de store rentestigninger, medførte det overvejelser for mange i forhold til økonomien omkring boligen. Kommer der en ny periode med store udsving, kan det derfor være relevant at være forberedt på, om det giver nogle muligheder eller udfordringer. Det afhænger blandt andet af, hvilken type lån du har og din generelle boligøkonomi. 

Du er altid mere end velkommen til at kontakte din rådgiver i banken, hvis du er i tvivl. Vi kan hjælpe dig med det økonomiske overblik, uanset hvilken situation du står i. Du finder din rådgiver her.

Du kan læse lidt om de forskellige scenarier herunder.

Hvis der kommer rentestigninger, kan det være en fordel for nogle

Normalt er stigende renter ikke noget, som boligejerne er glade for – det betyder nemlig, alt andet lige, at lån i boligen bliver dyrere at betale tilbage.

Har man et realkreditlån med fast rente, så betyder rentestigningen dog også, at kursen på de obligationer, som ligger til grund for realkreditlånet, falder. Hermed opstår en mulighed for at lægge lånet om og reducere restgælden på lånet.

Ikke helt risikofrit – og derfor bestemt ikke for alle
Til gengæld for den lavere restgæld får man efter omlægningen en højere rente på sit lån. Det er derfor ikke helt risikofrit at lægge lånet om. Hvis renten ikke på sigt falder igen, er der nemlig fare for, at den højere rente, som man skal betale, vil udligne den fordel man opnåede i form af den lavere restgæld.

Om man skal omlægge eller ej afhænger af den individuelle økonomiske situation. Herunder blandt hvor længe man forventer at have lånet, om der betales afdrag eller ej, hvor stor restgælden er samt generelt hvilke øvrige fremtidsplaner man har. Vigtigst er det dog at forholde sig til, om man tør at sige farvel til sin lave rente – eller om det giver mest ro i maven at beholde det nuværende lån.

Vi forventer fortsat at se store kursudsving, særligt på de fastforrentede obligationslån. Derfor anbefaler vi altid, at kursen låses fast i forbindelse med en omlægning.

Hvis der kommer kursfald, og du har solgt din bolig

Har du solgt din bolig og har en endelig købsaftale i hånden (dvs. en købsaftale hvor købers fortrydelsesret er udløbet), skal du være opmærksom, hvis der igen kommer kursfald på realkreditobligationer. Så er der nemlig mulighed for låse kursen fast på dine lån, som skal indfries, når køber overtager boligen.

Det er dog kun muligt, hvis du har et fastforrentet lån. Har du et fastforrentet lån, kan du udnytte et kursfald og låse kursen på dit lån fast. Den lavere kurs betyder, at du kan indfri dit lån billigere end forventet, fordi du skal bruge færre penge til at betale dit lån ud med. Det giver dig et større provenu, dvs. et større overskud, af dit boligsalg.

Hvis du er midt i et boligkøb

Er du midt i et boligkøb, vil vi anbefale, at du overvejer at låse kursen fast på dit nye lån. Dette kaldes en ”kurssikring” og betyder, at du sikrer dig mod eventuelle kursfald på det lån, som du har valgt til at finansiere dit boligkøb. 

Vi forventer, at der stadig er risiko for et uroligt marked, hvor både renter og kurser kan svinge meget - særligt på de fastforrentede obligationslån. Vi så dog også svingende renter på de variabelt forrentede lån, dvs. lån hvor man låser sin rente fast i f.eks. 1, 3 eller 5 år af gangen. Her var udsvingene dog ikke lige så kraftige som på de fastforrentede lån.

Kurssikring kan derfor være relevant uanset hvilken lånetype, du overvejer.

Hvis du har et variabelt forrentet lån, som skal refinansieres

Har du et variabelt forrentet lån, som skal refinansieres pr. 1. juli, så skal du inden udgangen af april måned beslutte dig for, om du vil fortsætte med den nuværende lånetype, eller om du ønsker en ændre lånet.

Hvis du er blevet i tvivl, om et lån med variabel rente stadig er det rigtige for dig og din økonomi, så kan du eventuelt overveje et lån med fast rente. Er du derimod stadig tryg ved dit variabelt forrentede lån – og kan leve med, at ydelsen på dit lån kan både stige eller falde, mod at du til gengæld betaler en lidt lavere rente – så er der ikke grund til at ændre på lånet.

Den afgørende faktor for dig er, om du har ro i maven omkring den variable rente, og om din økonomi kan holde til en eventuel rentestigning og dermed højere ydelse på dit lån. Eller om du ønsker at betale en lidt højere pris/rente for dit lån mod til gengæld at være sikret mod rentestigninger.

Kan jeg beholde min nuværende bolig?

Mange danskere er desværre allerede økonomisk ramt af coronakrisen i form af enten lønnedgang eller en opsigelse. Som bank vil vi selvfølgelig give en hjælpende hånd til de kunder, der bliver økonomisk berørte. Alle kunder vil blive behandlet individuelt og med udgangspunkt i den enkelte kundes økonomi.

Boligen er et af de vigtigste elementer i en privatøkonomi, og heldigvis er der flere muligheder for at ”skrue på nogle knapper” og dermed sikre, at man kan blive i sin bolig og komme godt igennem de økonomiske udfordringer.

Tag fat i os – også hvis du ikke er blevet påvirket, men har brug for at kende dine muligheder, hvis du skulle blive ramt på økonomien på kortere eller længere sigt.

Du kan også læse mere her om vores tiltag for at hjælpe kunder, der bliver økonomisk berørt af coronavirusen.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked