filialen Nuuk med et bjerg i baggrunden.

BankNordik er kommet godt igennem et udfordrende halvår

Selvom årets første halvår bød på hidtil usete udfordringer som følge af COVID-19, kom BankNordik og bankens kunder godt igennem den turbulente periode. Bankens basisindtjening er forbedret, og den grønlandske del af forretningen står for den største vækst.

"COVID-19 har givet os mulighed for at hjælpe de kunder, der har haft behov for en økonomisk håndsrækning i en meget usædvanlig periode. Vi er glade for det gode samarbejde med kunderne, som i kraft af de særlige omstændigheder har været særligt tæt i de forgangne måneder. Vores kunder er i overvejende grad kommet godt igennem udfordringerne, og vi er naturligvis parat til at hjælpe, hvis der skulle opstå behov for yderligere støtte i kølvandet på krisen,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Økonomisk styrke til at stå imod krisen

BankNordiks kunder, der er blevet påvirket af den ekstraordinære situation og de økonomiske konsekvenser af COVID-19 har fået mulighed for at udsætte låneydelser i op til 6 måneder. Indtil videre har langt den største del af kunderne dog haft den økonomiske styrke til at stå igennem udfordringerne uden at gøre brug af bankens hjælpetiltag.

Sundhedskrisen har hidtil haft en mere begrænset effekt på udviklingen i BankNordiks finansielle resultater end forventet. Banken har siden udgangen af april således opjusteret forventningerne til 2020 to gange i takt med, at de økonomiske udsigter er forbedret. Der hersker dog stadig stor usikkerhed om de langsigtede økonomiske konsekvenser af pandemien, og i den forbindelse har banken afsat i alt 35 mio. kr. til at dække eventuelle tab.

Fremgang på det grønlandske marked

BankNordiks regnskab viser gode takter på en række områder, og især den grønlandske del af forretningen bidrager positivt til koncernens samlede resultat. Indtægterne, der stammer fra aktiviteterne i Grønland, er steget med 7 mio. kr. sammenholdt med samme periode i 2019, hvilket bl.a. skyldes en tilgang af nye kun-der og en generelt høj aktivitet. Således står bankens grønlandske forretning for den største fremgang i årets første seks måneder.

I løbet af første halvår har banken formået at reducere omkostningerne og øge indtægterne. Den gode udvikling skyldes især de strategiske ændringer, der blev iværksat i december 2019, og som skal være med til at sikre en bedre balance mellem koncernens omkostninger og indtjening fremover. Med de gennemførte initiativer samt en solvens på 24% – hvilket er væsentligt højere end målsætningen – er banken godt rustet til at stå imod eventuelle fremtidige udfordringer.

Regnskabet for 1. halvår 2020 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde 74 mio. kr. mod 151 mio. kr. samme periode i 2019
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 93 mio. kr. mod 67 mio. kr. samme periode i 2019
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde netto -2 mio. kr. sammenholdt med en tilbageførsel på 72 mio. kr. samme periode i 2019
  • Driftsresultatet var 91 mio. kr. mod 138 mio. kr. samme periode i 2019
  • Bankens udlån var 9,9 mia. kr. mod 10,1 mia. kr. samme periode i 2019
  • Bankens indlån faldt fra 14,2 mia. kr. samme periode i 2019 til 13,1 mia. kr.
  • Solvensen steg fra 19,6 % samme periode i 2019 til 24 %
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 80 - 120 mio. kr. (forvent-ningen ved årets start var 100 – 150 mio. kr.)

Yderligere oplysninger

Árni Ellefsen, adm. direktør, tel: +298 230 348

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked