En medarbejder går forbi store industrirør.

Hjælpepakker til erhvervslivet i forbindelse med COVID-19

Virksomheder har mulighed for at gøre brug af flere hjælpepakker i forbindelse med COVID-19. Kontakt jeres rådgiver i BankNordik for at høre mere om vilkårene og mulighederne for de forskellige ordninger.

BankNordiks hjælp til erhvervskunder

Som bank vil vi gerne give en hjælpende hånd til de kunder, der måtte blive økonomisk berørte af situationen omkring COVID-19. Vi har derfor etableret følgende tiltag til erhvervskunder, som har mistet eller forventer at miste hele eller en del af omsætningen:

  • Mulighed for afdragsfrihed på lån i op til seks måneder
  • Mulighed for yderligere hjælp til at dække et eventuelt behov for likviditet

Offentlige hjælpepakker

Bemærk: Der sker løbende ændringer og justeringer i ordningerne. Nedenstående information er opdateret den 31. marts.

Vækstfonden

  • En garantiordning med mulighed for at få lån eller kredit i banken mod garanti fra Vækstfonden. Ordningen kan søges af virksomheden, hvis den har realiseret eller forventer at realisere et omsætningstab på mindst 30 % i perioden 1. marts 2020 til 30. september 2020 som følge af COVID-19. Ordningen skal søges gennem et pengeinstitut. Kontakt os for at høre mere om muligheder og vilkår.

Læs mere på Vækstfondens hjemmeside 

Eksportkreditfonden (EKF)

Eksportkreditfonden har udvidet deres eksisterende produktudbud i forbindelse med COVID-19. Ordningerne er endnu ikke trådt i kraft, da de skal godkendes af EU-Kommissionen i henhold til statsstøttereglerne.

  • Likviditetskaution til små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Likviditetskautionen giver mulighed for at eksportvirksomheder kan få nye lån i banken til sikring af tilstrækkelig likviditet, mod at banken modtager en garanti fra Eksportkreditfonden. Virksomhederne skal søge ordningen gennem et pengeinstitut. Kontakt os for at høre mere om ikrafttrædelsestidspunkt, muligheder og vilkår.
  • Udvidet genforsikring af private kreditforsikrere. Den eksisterende genforsikringsordning udvides til også at omfatte OECD-lande. Ordningen skal gøre det lettere for eksportvirksomheder at opnå genforsikring af deres tilgodehavender til kunder i OECD-lande, hvilket blandt andet omfatter europæiske lande. Virksomhederne skal søge ordningen gennem et kreditforsikringsselskab.

Læs mere på Eksportkreditfondens hjemmeside

Øvrige hjælpepakker for grønlandske virksomheder

  • Udsættelse af indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsafgift i op til tre måneder. Der kommer nærmere oplysninger herom på skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl
  • En hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder i Grønland (SMV), herunder kompensation for mistet omsætning, kompensation for faste udgifter samt mulighed for ansvarlige kriselån. En del af afsatte midler er øremærket virksomheder inden for særligt hårdt ramte brancher, primært hotel- og turismebranchen. Der kan maksimalt opnås støtte på 1 mio. kr. om måneden pr. virksomhed under den samlede pakke
  • En hjælpepakke indeholdende lønkompensation til private virksomheder. Virksomheder der står overfor at skulle varsle afskedigelser af minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 25 ansatte har med ordningen mulighed for at få lønkompensation i op til tre måneder. Læs mere på Sullissiviks hjemmeside

Betingelser og ansøgningsskemaer til hjælpepakkerne kan findes her på Business Greenlands hjemmeside.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked