Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Coronavirus: Har du investeret? Bevar roen – selvom det kan være svært

I disse dage siges og skrives der meget om aktiemarkedet – og har man investeret sine penge i aktier, kan det være frustrerende at se sin investering falde i værdi.

Siden midten af februar er aktiemarkederne på verdensplan faldet i omegnen af 30 %. Til gengæld har de fleste obligationer klaret sig væsentligt bedre, hvilket ofte ses i forbindelse med et aktiekursfald. 

Faldet på aktiemarkederne skyldes to aktuelle årsager:

Først og fremmest skyldes det Covid-19-virussen og myndighedernes tiltag for at dæmme op for smitten. Den anden er, at samarbejdet mellem de olieproducerende lande, OPEC-landene, og Rusland er brudt sammen. Olieprisen er derfor faldet med hele 40 % i marts. Det lægger pres på industriselskaberne, som forinden var begyndt at vise fremskridt.

Hvad bliver den langsigtede økonomiske effekt af Covid-19?

Vi ved ikke, hvad de langsigtede økonomiske virkninger af Covid-19-virussen bliver. Så længe folk holder sig indendørs, lægger det en dæmper på privatforbruget og medfører dermed et fald i indtjeningen hos mange af de børsnoterede virksomheder.

Hvis myndighederne får smitten under kontrol snart, kan de store professionelle investorer forventes at se igennem fingre med den midlertidige svækkelse. Men hvis det trækker ud, skal investorerne til at indregne en væsentlig indtjeningsnedgang, hvilket betyder lavere aktiekurser.

Der hersker for tiden stor uvished om netop denne afvejning, og det er en af årsagerne til, at aktiekurserne svinger så meget fra dag til dag.

Bunden er næppe nået endnu

Vi ved ikke, hvor længe kursfaldene vil vare, eller hvor dybe de vil ende med at blive – men det vil nok være for optimistisk at tro, at bunden allerede er nået. Vi vurderer derfor, at vi ikke har set bunden af markedet endnu.

Ofte vender aktiemarkederne dog væsentligt tidligere end avisernes overskrifter. Kunder der fastholder deres investeringsprofil kan være sikre på at være med, så snart aktierne begynder at stige igen. Det vil sige, typisk inden aviserne begynder at skrive noget positivt. Når bunden er nået, vil vi sandsynligvis se aktierne stige markant, før nogen analyse eller avis vil sige, at det begynder at se bedre ud. I 2009 var der f.eks. stadig stor tvivl om bæredygtigheden af opsvinget, selv efter at aktierne var steget 50 % på tre måneder.

Den typiske investeringskunde lider heldigvis væsentligt mindre tab, end det vi kan læse om i aviserne og på nettet. De fleste kunder har nemlig en mellem risiko og dermed kun knap halvdelen af pengene investeret i aktier. Det gør selvfølgelig ikke frustrationerne mindre for den enkelte kunde, når man ser sin investering falde i værdi.

Vores anbefaling

Som hovedregel anbefaler vi, at man bevarer roen, ikke ændrer sine investeringer væsentligt og fastholder sin investeringsprofil i forhold til risiko og tidshorisont.

Det er også vigtigt at huske på, at hvis man ændrer sin strategi og sælger ud af sine aktier nu, så risikerer man at gå glip af kursstigninger, når markederne på et tidspunkt vender. Og så går det for alvor ud over afkastet.
Bemærk også, at hvis du har en kort investeringshorisont, fylder aktier som hovedregel ikke så meget i din portefølje. Kurstabene vil derfor typisk være begrænsede.

For dig som har valgt, at banken skal passe dine investeringer

Har du en aftale med banken om porteføljepleje – dvs. en aftale hvor vi passer dine investeringer for dig – så følger vi udviklingen nøje og foretager de justeringer, som vi vurderer er hensigtsmæssige og som optimerer afkast- og risikoforholdet i din investering.

Allerede inden kursfaldene satte ind, havde du en undervægt af aktier i forhold til det sammenligningsgrundlag (det såkaldte ”benchmark”), som vi anvender på porteføljerne. For at bruge en typisk kunde som eksempel, dvs. en kunde med en mellem risiko og mellemlang tidshorisont, så er ca. 42 % af porteføljen nu i aktier, hvor benchmark siger 50 %.

Særligt for pension

For de fleste der investerer deres pensionsopsparing, får de aktuelle kursfald ikke helt så stor betydning, som de kan lyde til. Når man, som de fleste gør, sparer løbende op på sin pensionsordning, investerer man lidt hver måned. Det betyder, at man investerer både når det går op og når det går ned – dvs. man har måske et kurstab på det, man investerede sidste måned, men det man investerer denne måned, får man tilsvarende billigere. Derfor får man cirka det gennemsnitlige afkast, som markederne giver, fra man starter med at investere sin pensionsopsparing til den dag, man går på pension. Udsving de enkelte år har derfor ikke den store betydning.

Kunder tæt på pensionsalderen har typisk en mindre risiko i porteføljen, dvs. en mindre aktieandel, end da de var yngre. Kursfaldene på aktiemarkedet har derfor ofte ikke så stor effekt for de kunder, der nærmer sig pensionsalderen.

Kontakt os, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål

Generelt gælder det, at jo længere tidshorisont du har på dine investeringer – dvs. hvornår du forventer at skulle bruge pengene – jo ”mindre bekymret” skal du være. Markedet vender igen og normaliserer sig i forhold til tiden før corona.

Hvis du har brug for at en snak med os – f.eks. også for at sikre, at din investeringsprofil passer til dine ønsker og behov – så kontakt os. Vi er klar på telefonen og online.

Læs mere om at møde os online her:

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked