filialen Nuuk med et bjerg i baggrunden.

BankNordiks udlån i Grønland er steget med 33 %

BankNordiks regnskab for årets første ni måneder viser, at banken og dens kunder er kommet godt igennem udfordringerne i forbindelse med COVID-19. På baggrund af den positive udvikling sænker banken nu renten på miljøboliglån.

Selvom 2020 hidtil har været et usædvanligt og turbulent år, viser BankNordiks regnskab gode takter. Banken styrker fortsat sin markedsposition på det grønlandske marked, hvor udlånene er steget med 33 % og realkreditformidlingen er steget med 18 % i forhold til samme periode i 2019.

Hidtil er der ganske få kunder, der har haft behov for at udskyde låneydelser på grund af COVID-19, men banken er fortsat parat til at hjælpe, hvis der skulle opstå behov for en økonomisk håndsrækning.

"Vi har haft en tæt dialog med vores kunder i løbet af den turbulente periode, og vi er glade for at se, at langt de fleste er kommet godt igennem udfordringerne. Hele situationen omkring COVID-19 er dog stadig forbundet med usikkerhed, og derfor har vi øget puljen, der er afsat til at dække eventuelle tab, der måtte opstå som følge af krisen,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Pandemien har haft en begrænset effekt på BankNordiks finansielle resultater, og bankens forventninger til nettoresultatet for 2020 overstiger nu de oprindelige forventninger i starten af året. På grund af den fortsatte usikkerhed, som coronakrisen medfører, har banken alligevel valgt at øge den pulje, der er afsat til at dække eventuelle tab, så den nu lyder på i alt 50 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. påvirker regnskabet for den grønlandske del af forretningen.

Banken har formået at sikre en bedre balance mellem omkostninger og indtjening, hvilket især skyldes de strategiske ændringer i december 2019 samt et vedvarende fokus på at sikre en effektiv drift. Med en solvens på 24,9 % er banken velpolstret til at håndtere udfordringerne i relation til sundhedskrisen.

Billigere miljølån til boligen

BankNordik vil gerne være med til at flytte samfundet i en mere bæredygtig retning og tilbyder i den forbindelse miljølån til bolig og bil med en fordelagtig rente. Banken har nu besluttet at sænke renten på miljølån til boligen fra 2,9 % til 1,9 %, hvilket vil gøre det billigere og mere attraktivt for kunderne at lave energibesparende og miljøvenlige forbedringer på boligen. Lånet kan fx bruges til udskiftning af vinduer eller investering i solcelleanlæg.

Med udgangspunkt fra filialen i Nuuk og gennem samarbejdet med Telepost er BankNordik tilgængelig for sine kunder i det meste af Grønland.

Regnskabet for 3. kvartal 2020 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde 156 mio. kr. mod 201 mio. kr. samme periode i 2019
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 155 mio. kr. mod 108 mio. kr. samme periode i 2019
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde netto en tilbageførsel på 6 mio. kr. sammenholdt med en tilbageførsel på 80 mio. kr. samme periode i 2019
  • Driftsresultatet var 162 mio. kr. mod 189 mio. kr. samme periode i 2019
  • Bankens udlån var 9,8 mia. kr. mod 10 mia. kr. samme periode i 2019
  • Bankens indlån faldt fra 13,6 mia. kr. samme periode i 2019 til 12,9 mia. kr.
  • Solvensen steg fra 21 % samme periode i 2019 til 24,9 %
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 140 - 160 mio. kr. (forventningen ved årets start var 100 – 150 mio. kr.)

Yderligere oplysninger

Árni Ellefsen, adm. direktør, tel: +298 230 348

Skal vi se på din økonomi?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked