Billede af filialen i Nuuk.

Positiv udvikling i årets første tre måneder

BankNordik har i dag offentliggjort regnskabet for årets første kvartal med et resultat før skat på 118 mio. kr. Kunderne har som helhed klaret sig godt igennem corona-krisen, og bankens udvikling på det grønlandske marked viser positive takter.

”Vi er glade for det gode samarbejde, som vi igennem årene har opbygget med vores kunder i Grønland, og vi kan se, at de stærke kunderelationer også resulte-rer i forbedrede forretningsmæssige resultater for banken. Efter frasalget af vores danske aktiviteter i februar er det grønlandske marked blevet endnu vigtigere for os, og fremover kommer vi til at lægge alle kræfter i at give vores kunder i Grøn-land og på Færøerne den bedst mulige rådgivning og oplevelse i banken,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Kunderne har klaret sig godt igennem pandemien

I årets første kvartal var kundeaktiviteten høj, og driftsresultatet før nedskrivninger blev forbedret med 36% sammenholdt med samme periode i 2020, hvor COVID-19 satte sit præg på bankens regnskab. BankNordiks privat- og erhvervskunder er i overvejende grad kommet godt igennem de udfordringer, som pandemien har medført i løbet af det seneste år. Selvom der stadig hersker usikkerhed om de langsigtede konsekvenser af pandemien, ser banken med fortrøstning på forventningerne til 2021 og øjner desuden gode vækstmuligheder i Grønland i de kommende år.

Støtte til unges uddannelse

BankNordik ønsker at bidrage til udviklingen af bæredygtige samfund i de marke-der, hvor koncernen har sine aktiviteter. Som et led i disse bestræbelser uddeler banken to gange årligt BankNordik-legatet på 25.000 til to studerende; dette skete senest i sidste uge. Formålet er at støtte unge mennesker, der vælger at tage en videregående uddannelse, da dette både er til gavn for den enkelte studerende og for hele samfundet.

Regnskabet for første kvartal 2021 i hovedtræk

  • Resultatet før skat var 118 mio. kr. mod -30 mio. kr. samme periode i 2020
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 38 mio. kr. mod 28 mio. kr. samme peri-ode i 2020
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde -3 mio. kr. sammenholdt med -18 mio. kr. samme periode i 2020
  • Driftsresultatet udgjorde 35 mio. kr. mod 10 mio. kr. samme periode i 2020
  • Bankens udlån steg fra 7,4 mia. samme periode i 2020 til 7,5 mia. kr
  • Bankens realkreditlån steg fra 2,0 mia. kr. samme periode i 2020 til 2,4 mia. kr.
  • Bankens indlån var 7,5 mia. kr., hvilket er på niveau med samme periode i 2020
  • Solvensen steg fra 23,4% samme periode i 2020 til 36,2%
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 150-200 mio. kr. i 2021 (2020: 166 mio. kr.).

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked