Billede af filialen i Nuuk.

God udvikling i første halvår

Årets første seks måneder var præget af salget af BankNordiks danske filialnet, som blev endeligt gennemført i juni. Udviklingen i bankens grønlandske forretning var god og viste bl.a. en stigning i realkreditudlån.

”Vores fornemste opgave er at rådgive kunderne, så de er bedst muligt klædt på til at håndtere den daglige økonomi samt træffe større økonomiske beslutninger. COVID-19 har givet os mulighed for at rådgive og hjælpe de kunder, der har haft det svært i en periode, og vi er glade for at se, at langt de fleste er kommet godt igennem den udfordrende pandemi. Vi er desuden meget tilfredse med, at vi har set en tilgang af nye kunder i Grønland i løbet af årets første halvår,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Den grønlandske del af bankforretningen viste en stigning i realkreditudlån til både private husholdninger og erhverv, og basisindtjeningen steg med 16% sammenlignet med samme periode i 2020.

Efter salget af BankNordiks danske aktiviteter til Spar Nord er det grønlandske marked blevet endnu vigtigere for banken. BankNordik har gennem en årrække arbejdet målrettet med at styrke relationen til kunderne, og ambitionen er i endnu højere grad at blive kundernes foretrukne bank i Grønland. Dette skal ske ved fortsat at forbedre kundeoplevelsen samt yde solid rådgivning og gode digitale løsninger.

Udover det forretningsmæssige fokus har BankNordik kontinuerligt fokus på at skabe værdi i lokalsamfundet. I den forbindelse uddeler banken to gange årligt BankNordik-legatet på 25.000 til to grønlandske studerende. Fristen for at søge næste gang er den 16. september.

Regnskabet i hovedtræk

  • Resultatet før skat var 192 mio. kr., hvoraf 90 mio. kr. stammer fra salget af bankens danske forretning
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 85 mio. kr. mod 64 mio. kr. samme periode i 2020
  • Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 23 mio. kr. sammenholdt med -2 mio. kr. samme periode i 2020
  • Driftsresultatet udgjorde 109 mio. kr. mod 62 mio. kr. samme periode i 2020
  • Bankens udlån steg fra 7,5 mia. samme periode i 2020 til 7,6 mia. kr.
  • Bankens realkreditlån steg fra 2,1 mia. kr. samme periode i 2020 til 2,5 mia. kr.
  • Bankens indlån var 7,7 mia. kr., sammenholdt med 7,6 mia. kr. samme periode i 2020
  • Solvensen steg fra 24,0% samme periode i 2020 til 31,3%
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 190 - 220 mio. kr. i 2021

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked