Billede af filialen i Nuuk.

God udvikling for BankNordik i Grønland

BankNordik offentliggør i dag regnskabet for årets første 9 måneder. Øget aktivitet og en tilgang af nye kunder danner grundlag for en positiv udvikling på det grønlandske marked. Samtidig skærper banken sit fokus på CO2-reduktion.

”Vi har oplevet en høj kundeaktivitet på både privat- og erhvervskundeområdet i den grønlandske del af vores forretning, og vi er glade for at se, at stadig flere kunder vælger os som deres bankforbindelse. Vores vigtigste opgave er at yde relevant og solid rådgivning til vores kunder, og vi arbejder vedvarende på at kunne tilbyde forbedrede kundeoplevelser,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Resultatet før skat for den grønlandske del af forretningen var 28 mio. kr. i årets første 9 måneder sammenholdt med 13 mio. kr. samme periode i 2020. Udlån steg med 13%, og banken ser gode muligheder for fortsat lønsom vækst i Grønland.

Som et led i ambitionen om at bidrage til udviklingen af et mere bæredygtigt samfund offentliggjorde BankNordik i starten af 2021 flere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige målsætninger. Et af målene er at sikre en reduktion af egen CO2-udledning, og banken har nu valgt at sætte et endnu mere ambitiøst mål end det oprindelige. Det betyder, at banken senest i 2025 skal have elimineret al direkte CO2-udledning gennem afbrænding af olie og benzin. Målet for den direkte CO2-udledning (Scope 1) sænkes således fra 50 tons til 0 tons i 2025. Til sammenligning var udledningen 134,3 tons i 2020.

”Som bank er vi i en unik position til at bidrage til den grønne omstilling i de samfund, hvor vi har vores aktiviteter. Og det er et ansvar, vi gerne påtager os. Derfor tilbyder vi grønne lån, der gør det attraktivt for vores kunder at træffe bæredygtige valg, og vi arbejder på at minimere vores eget aftryk på miljøet,” siger Árni Ellefsen om BankNordiks indsats for at nedbringe CO2-udledningen.

BankNordik-koncernens regnskab for årets første 9 måneder i hovedtræk

  • Resultatet før skat var 246 mio. kr., hvoraf ca. 90 mio. kr. stammer fra salget af bankens danske forretning.
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 127 mio. kr. mod 110 mio. kr. samme periode i 2020
  • Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 36 mio. kr. sammenholdt med nedskrivninger for 5 mio. kr. samme periode i 2020
  • Driftsresultatet udgjorde 163 mio. kr. mod 106 mio. kr. samme periode i 2020
  • Bankens udlån steg fra 7,5 mia. samme periode i 2020 til 7,6 mia. kr.
  • Bankens realkreditlån steg fra 2,3 mia. kr. samme periode i 2020 til 2,6 mia. kr.
  • Bankens indlån faldt fra 7,5 mia. kr. samme periode i 2020 til 7,4 mia. kr.
  • Solvensen steg fra 24,9% samme periode i 2020 til 31,7%
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 230 - 250 mio. kr. i 2021

Yderligere oplysninger

Árni Ellefsen, adm. direktør, tel.: +298 230 348

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked