Et budget ligger på et bord sammen med en kuglepen og smartphone.

Rentestigning og nye højrentekonti

I sidste uge hævede den europæiske centralbank og nationalbanken igen renten, og i den forbindelse hæver BankNordik både indlånsrenter og udlånsrenter.

Renter på almindelige indlånskonti, fx lønkonto og driftskonto, fortsætter uændret, mens renter på opsparings- og pensionskonti stiger med op til 0,30%-point p.a., og udlånsrenter stiger med op til 0,30%-point p.a. for både privat- og erhvervskunder. Renteændringen får virkning for erhvervskunder den 31. januar og for privatkunder
den 28. februar. Dog hæves renten for boliglån den 31. marts.

Nye højrentekonti

Som noget nyt kommer vi fra midten af januar til at tilbyde to nye højrentekonti, der giver privat- og erhvervskunder en særligt fordelagtig rente, når pengene bindes i henholdsvis to og tre år.

Privatkunder skal indskyde mindst 50.000 kr. og erhvervskunder mindst 100.000 kr., og der er intet maksimum for indskud. Hvis der hæves på kontoen i bindingsperioden, skal der betales dekort af det hævede beløb.

  • Højrentekonto 2 år: 1,75% i fast årlig rente indtil 01.02.2025
  • Højrentekonto 3 år: 2,25% i fast årlig rente indtil 01.02.2026 

Det er muligt at oprette højrentekonto fra 16. januar til 28. februar 2023. Banken kan dog til enhver tid vælge at forkorte indskudsperioden.