Stor fremgang for BankNordik i Grønland

BankNordik offentliggør i dag årsregnskabet for 2021, der er bedre end oprindeligt forventet. Driftsresultatet i den grønlandske del af forretningen steg med 20%.

”I 2021 så vi positive takter på alle vores markeder, og vi er meget tilfredse med udviklingen, der danner et solidt grundlag for fremtiden. Vores forretning i Grønland bidrog positivt til det samlede årsresultat, og vi er glade for at se, at flere nye kunder valgte os som deres primære bankforbindelse i løbet af året,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Resultatet før skat for den grønlandske del af forretningen i 2021 var 39 mio. kr. sammenholdt med 13 mio. kr. i 2020. Bankens udlån i Grønland steg med 11%, realkreditlån steg med 12%, og banken ser et fortsat godt vækstpotentiale.

Ny Netbank til kunderne

I 2022 vil BankNordik arbejde videre med at give kunderne endnu bedre oplevelser og digitale løsninger, bl.a. via lanceringen af den nye Netbank, som er kundernes vigtigste redskab til de daglige bankforretninger. Den bygger på en moderne platform og møder kunderne i et tidssvarende design samt indeholder nye funktioner, der giver den enkelte kunde et bedre overblik og øgede muligheder for at håndtere egne pengesager.

Bankens rolle i den grønne omstilling

Udover at arbejde for en forbedret kundeoplevelse er BankNordik meget bevidst om sit ansvar for at bidrage til omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. ”I efteråret besluttede vi at sætte nogle mere ambitiøse mål for vores direkte CO2-udledning, hvilket betyder, at vi senest i 2025 skal have elimineret al direkte udledning gennem afbrænding af olie og benzin. Den største forskel kan vi som bank dog gøre ved at hjælpe vores kunder til at vælge bæredygtige løsninger, og det kommer vi fortsat til at have fokus på fremover,” siger Árni Ellefsen.

BankNordik-koncernens årsregnskab for 2021

  • Resultatet før skat var 340 mio. kr., hvoraf ca. 90 mio. kr. stammer fra salget af bankens danske forretning
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 171 mio. kr. mod 149 mio. kr. i 2020
  • Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 77 mio. kr. sammenholdt med tilbageførte nedskrivninger for 5 mio. kr. i 2020
  • Driftsresultatet udgjorde 248 mio. kr. mod 154 mio. kr. i 2020
  • Bankens udlån var 7,6 mia. kr., som er på niveau med 2020
  • Bankens realkreditlån steg fra 2,4 mia. kr. i 2020 til 2,7 mia. kr.
  • Bankens indlån steg fra 7,8 mia. kr. i 2020 til 7,9 mia. kr.
  • Solvensen, inklusive NEP-kapital, steg fra 26,4% i 2020 til 29,7%
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 130 - 160 mio. kr. i 2022