Nye direktører godkendt af Finanstilsynet

Turið F. Arge og Heini Thomsen er blevet fit and proper-godkendt af Finanstilsynet.

I juni annoncerede BankNordik udnævnelsen af Turið F. Arge og Heini Thomsen som nye direktører i banken pr. 1. juli. Umiddelbart herefter igangsattes processen for at tilvejebringe den fornødne fit and proper-godkendelse fra Finanstilsynet, som er en forudsætning for at kunne varetage en stilling som bankdirektør.

Finanstilsynet har nu godkendt Turið F. Arge og Heini Thomsen som direktører, og de udgør således begge direktionen sammen med Árni Ellefsen, indtil han fratræder sin stilling.

Turið F. Arge har været ansat i BankNordik siden 2007 og har mange års erfaring fra en række ledelsesposter i banken. Heini Thomsen er statsaut. revisor og har de seneste mange år været partner i det færøske revisions-selskab Januar.

I forbindelse med nyudnævnelsen af direktører har banken vurderet, at der er behov for at tilpasse den eksterne revision, og derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 17. august, hvor det anbefales at vælge PwC som bankens eksterne revisor.