Turið F. Arge bliver ny adm. direktør i BankNordik

BankNordiks bestyrelse kan i dag meddele, at Turið F. Arge afløser Árni Ellefsen som adm. direktør, og at Heini Thomsen bliver ny direk-tør i koncernen. Árni Ellefsen fortsætter som adm. direktør, forvente-ligt til efter aflæggelse af årsrapporten for 2022.

Da Árni Ellefsen i april opsagde sin stilling som adm. direktør, indledte BankNordiks bestyrelse arbejdet med at udnævne en ny direktion til kon-cernen. I dag kan BankNordik med glæde meddele, at koncernens nye direktion med virkning fra 1. juli 2022 udgøres af Árni Ellefsen, adm. direk-tør, Turið F. Arge, direktør, og Heini Thomsen, direktør.

For at sikre en god opgaveoverlevering, således at BankNordik også frem-adrettet drives videre på et solidt grundlag, fortsætter Árni Ellefsen som adm. direktør i en overgangsperiode, hvorefter Turið F. Arge tager over.

Turið F. Arge har været ansat i BankNordik siden 2007 og har i løbet af sin karriere i koncernen bestredet en række forskellige ledelsesposter, senest stillingen som forretningsdirektør. Hun er uddannet cand.merc.aud. og har en Executive MBA. Siden 2015 har hun været en del af koncernledelsen og en drivende kraft bag koncernens positive udvikling.

Heini Thomsen er stautsaut. revisor og kommer fra en stilling som partner i revisionsselskabet Januar, hvor han har opbygget en stor erfaring med revi-sion af børsnoterede selskaber samt finansielle virksomheder. Udover de faglige komptencer og erfaringer har Heini Thomsen mange års ledelseser-faring fra revisionsbranchen.

Banken vil nu igangsætte processen for at tilvejebringe de fornødne fit and proper-godkendelser fra Finanstilsynet.

Mere information

Birita Sandberg Samuelsen, bestyrelsesformand, tel. +298 283 188
Árni Ellefsen, adm. direktør, tel. +298 230 348
Turið F. Arge, direktør, tel. +298 230 678
Heini Thomsen, direktør, tel. + 298 55 47 07