BankNordik ny hovedsponsor for B-67

B-67 og BankNordik har underskrevet en ny sponsoraftale, der bety-der, at banken bliver ny hovedsponsor for den succesfulde fodbold-klub i Nuuk.

BankNordiks privatkundedirektør i Nuuk, René K. Sørensen, ser frem til det nye samarbejde med fodboldklubben. ”Der er ingen tvivl om, at B-67 er en af Nuuks helt store sportsklubber, der både er med til at fostre dygtige spille-re, og som også gør et stort og betydningsfuldt arbejde for børn og unges velbefindende. Det er et vigtigt bidrag til at sikre trivsel og udvikling i lokal-samfundet, som vi i BankNordik har et stort ønske om at støtte op om. Så vi glæder os utroligt meget til at følge klubbens fremtidige udvikling.”

Formanden for B-67, Jimmy Holm Jensen, glæder sig også over det nye hovedsponsorat og ser gode muligheder for det fremtidige samarbejde med BankNordik.

”For os har det en meget stor betydning at få en solid samarbejdspartner som BankNordik med på holdet. Vi er glade for, at banken anerkender vo-res indsats for at give den yngre generation gode forudsætninger for at tri-ves og udvikles og for den talentudvikling, som vi også lægger vægt på. Vi er taknemmelige for, at banken gerne vil støtte op om vores fortsatte arbej-de til gavn for lokalsamfundet”, siger Jimmy Holm Jensen.

Sponsoraftalen løber i første omgang i tre år, hvor BankNordik er hoved-sponsor for samtlige fodboldhold hos B-67.

 På billedet ses René K. Sørensen, privatkundedirektør i BankNordik, og Jimmy Holm Jensen, formand for B-67, der underskriver aftalen.