Et budget ligger på et bord sammen med en kuglepen og smartphone.

Et godt resultat i 3. kvartal

BankNordik aflægger i dag et regnskab for årets 3. kvartal, der viser positive takter i koncernens grønlandske forretning. På trods af stigende renter og det generelt mere usikre økonomiske miljø har bankens kunder det som helhed godt.

”Vi har set en positiv udvikling i kvartalet, som vi er godt tilfredse med, og som vi vil arbejde målrettet for at fastholde. Der har været en øget aktivitet blandt kunderne, der giver sig udslag i en udlånsstigning på 17% i løbet af det seneste år. Vi er glade for at se, at vores kunder i overvejende grad har den nødvendige økonomiske styrke til at stå imod de udfordringer, som inflation og rentestigninger medfører,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Positive renter gør det mere attraktivt at spare op

De stigende renter betyder, at det er blevet dyrere for kunderne at låne penge, men samtidig har banken afskaffet de negative renter på kundernes indlån og indført positive renter på udvalgte opsparingskonti. Efter flere år med negative renter har kunderne således nu igen mulighed for at få positiv rente på opsparingskonto, pensionsopsparing og børneopsparing.

Erfaren og lokal medarbejderstab

BankNordik er veletableret på det grønlandske marked og har en medarbejderstab bestående af lokale, kompetente og erfarne kræfter, der hver dag yder rådgivning til både privatkunder og erhvervskunder. Banken arbejder kontinuerligt med at udvikle gode digitale løsninger til kunderne, og det har bl.a. resulteret i en ny investeringsløsning og ny Netbank i 2022. Derudover lægger banken stor vægt på at støtte kunderne i den grønne omstilling og tilbyder i den forbindelse grønne lån med en fordelagtig rente, der skal opmuntre kunderne til at træffe bæredygtige valg.

Regnskabet i hovedtræk

  • Resultatet efter skat var 111 mio. kr. mod 194 mio. kr. samme periode i 2021, hvor en-gangsindtægter udgjorde 83 mio. kr.
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 144 mio. kr. mod 125 mio. kr. samme periode i 2021
  • Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 43 mio. kr. sammenholdt med tilbageførte ned-skrivninger for 36 mio. kr. samme periode i 2021
  • Bankens udlån steg fra 7,6 mia. samme periode i 2021 til 8 mia. kr.
  • Bankens realkreditlån steg fra 2,6 mia. kr. samme periode i 2021 til 2,7 mia. kr.
  • Bankens indlån steg fra 7,4 mia. kr. samme periode i 2021 til 8,2 mia. kr.
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 140-170 mio. kr. i 2022