En bunke danske pengesedler

Renterne stiger igen

Den 27. oktober hævede den europæiske centralbank (ECB) og nationalbanken renten, og i den forbindelse hæver BankNordik både indlånsrenter og udlånsrenter.
Renter på almindelige indlånskonti, fx lønkonto og driftskonto, fortsætter uændret, mens renter på opsparings- og pensionskonti stiger med op til 0,85%-point p.a., og udlånsrenter stiger med op til 0,60%-point p.a. for både privat- og erhvervskunder.

Renteændringen får virkning for for erhvervskunder den 5. december og for privatkunder den 5. januar. Dog hæves renten for boliglån den 6. februar.