Stigning i indlån og udlån

BankNordik offentliggør i dag regnskabet for årets første tre måneder, der viser fortsat positive takter i den grønlandske del af forretningen.

”I en tid med stigende priser og renter er vi glade for at se, at vores kunder som helhed har en robust økonomi og er i stand til at håndtere de stigende leveomkostninger. Det er blevet dyrere at låne penge, men samtidig er det igen blevet attraktivt for kunderne at spare op, hvilket mange har benyttet sig af. Vi er meget tilfredse med, at stadig flere kunder i Grønland vælger os som deres primære bankforbindelse, og denne udvikling har vi en ambition om at fortsætte,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Banken oplever kontinuerligt en tilgang af nye kunder i Grønland, hvilket bl.a. har resulteret i en udlånsstigning på 130 mio. kr. og en indlånsstigning på 173 mio. kr. i årets første tre måneder.

Selvom husholdninger og virksomheder i overvejende grad har en sund øko-nomi, har banken på baggrund af det generelt usikre økonomiske miljø valgt at forhøje den økonomiske buffer, der skal dække eventuelle tab, fra 56 mio. kr. til 65 mio. kr.

Regnskabsaflæggelsen markerer samtidig Árni Ellefsens afsked med BankNordik efter mere end 7 år som administrerende direktør og 12 år i kon-cernledelsen. Hans efterfølger på posten bliver som tidligere meddelt Turið F. Arge, der siden 2007 har bestredet flere forskellige lederstillinger i BankNordik, og som dermed har gode forudsætninger for at drive koncernen videre på et solidt grundlag. Skiftet medfører ikke ændringer for forretningen i Grønland, som fortsat drives af den kyndige lokale ledelse og erfarne medar-bejderstab.

Regnskabet for 1. kvartal i hovedtræk

  • Resultatet før skat var 75 mio. kr.
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 49 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 8 mio. kr.
  • Driftsresultatet udgjorde 57 mio. kr.
  • Bankens udlån udgjorde 8,4 mia. kr.
  • Bankens realkreditlån udgjorde 2,6 mia. kr.
  • Bankens indlån udgjorde 8,5 mia. kr.
  • Solvensen, inklusive NEP-kapital var 29,1%
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 210 – 240 mio. kr. i 2023

Yderligere oplysninger

Árni Ellefsen, adm. direktør, tel.: +298 230 348
Turið F. Arge, direktør, tel.: +298 230 678