BankNordiks årsrapport ligger på et bord

Et godt halvår for BankNordik i Grønland

I dag har BankNordik offentliggjort regnskabet for første halvår 2023, der overordnet set er præget af solide resultater.

Resultatet før skat for BankNordik i Grønland i første halvår var 19 mio. kr. Tilgangen af nye kunder samt en øget aktivitet har derudover resulteret i en udlånsstigning på 23% siden samme periode sidste år. Dermed ser banken et særdeles godt potentiale for fortsat vækst i Grønland.

”Vi er meget tilfredse med at præsentere solide resultater for årets første seks måneder med et samlet resultat før skat, der er 162 mio. kr. Vi er samtidig også glade for at se, at vores kunder i overvejende grad har en sund økonomi”, siger Turið F. Arge, adm. direktør.

Mulighed for at spare sammen med rente

2023 har, på samme måde som 2022, været præget af rentestigninger, som gør det dyrere at låne penge. På den anden side har rentestigningerne også medført, at indlånsrenten er steget, og derfor har kunderne siden slutningen af sidste år haft mulighed for at spare sammen med positiv rente. Banken tilbyder sine kunder konti med kortere og længere bindingsperiode, der passer til den enkelte kunde, med fordelagtige renter, så kunden kan få mere for sine indestående penge. 

Udsigterne for resten af året

Udsigterne for de kommende måneder er gode. ”På trods af rentestigninger, har vi endnu ikke oplevet den økonomiske tilbagegang, som nogle forventede i starten af året. Dog er der stadig usikkerhed omkring den generelle økonomiske udvikling, og vi er klar over, at meget kan ændre sig. Derfor tilbyder vi selvfølgelig alle vores kunder grundig rådgivning med afsæt i deres nuværende situation og udsigterne for fremtiden”, siger Turið F. Arge, adm. direktør.

Regnskabet for 1. halvår i hovedtræk

  • Resultatet før skat var 162 mio. kr.
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 119 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 16 mio. kr.
  • Driftsresultatet udgjorde 135 mio. kr.
  • Bankens udlån udgjorde 8,7 mia. kr.
  • Bankens realkreditlån udgjorde 2,6 mia. kr.
  • Bankens indlån udgjorde 8,4 mia. kr.
  • Solvensen, inklusive NEP-kapital, var 30,4%
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 235-265 mio. kr. i 2023

Yderligere oplysninger

Turið F. Arge, adm. direktør, tel: +298 230 678

 

Du kan også ringe til os

34 79 00