Et budget ligger på et bord sammen med en kuglepen og smartphone.

Et godt år for BankNordik i Grønland

I dag offentliggør BankNordik regnskabet for året 2022, der bl.a. var præget af udlånsvækst, tilgang af nye kunder og høj kundetilfredshed i bankens grønlandske forretning.

”2022 var et år præget af en gunstig forretningsmæssig udvikling, og vi er glade for at se, at vores kunder i overvejende grad har en sund økonomi på trods af de udfordringer, som de stigende renter og den øgede økonomiske usikkerhed med-fører. I løbet af året var der flere nye kunder på det grønlandske marked, der valg-te os som deres primære bankforbindelse, hvilket vi er meget tilfredse med,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Resultatet før skat for den grønlandske del af forretningen i 2022 var 46 mio. kr. sammenholdt med 39 mio. kr. i 2021. Tilgangen af nye kunder og øget aktivitet udmøntede sig bl.a. i en udlånsstigning på 23% i løbet af året, og banken ser et godt potentiale for fortsat vækst i Grønland.

Højrentekonti med fordelagtig rente

Det stigende rentemiljø betyder, at det igen er blevet attraktivt for kunderne at spare op. Banken har indført to slags højrentekonti, der giver en særligt fordelag-tig rente, når pengene bindes i henholdsvis to og tre år. Det er muligt at oprette en højrentekonto frem til den 28. februar 2023.

Høj tilfredshed blandt bankens kunder

BankNordiks medarbejderstab består af lokale, kompetente og erfarne kræfter, der hver dag yder rådgivning til både privatkunder og erhvervskunder. I efteråret lavede banken en kundetilfredshedsundersøgelse, der viste, at kunderne i stor udstrækning er tilfredse med bankens rådgivning og service, og banken har såle-des et godt udgangspunkt for at skabe fortsat gode kundeoplevelser.

BankNordik-koncernens årsregnskab for 2022

  • Resultatet før skat var 207 mio. kr. mod 340 mio. kr. i 2021
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 202 mio. kr. mod 171 mio. kr. i 2021
  • Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 47 mio. kr. sammenholdt med tilbageførte nedskrivninger for 77 mio. kr. i 2021
  • Driftsresultatet udgjorde 249 mio. kr. mod 248 mio. kr. i 2021
  • Bankens udlån steg fra 7,6 mia. kr. i 2021 til 8,1 mia. kr.
  • Bankens realkreditlån udgjorde 2,7 mia. kr., hvilket er på niveau med 2021
  • Bankens indlån steg fra 7,9 mia. kr. i 2021 til 8,4 mia. kr.
  • Solvensen, inklusive NEP-kapital, steg fra 29,6% i 2021 til 29,9%
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 190 - 220 mio. kr. i 2023