BankNordik ændrer i ledelsen

BankNordiks bestyrelse og Heini Thomsen har i dag indgået en fratrædelsesaftale, som betyder, at Heini Thomsen fratræder sin stilling som direktør i banken.

For nyligt traf det færøske forsikringstilsyn beslutning om ikke at godkende Heini Thomsen som bestyrelsesmedlem i koncernens forsikringsselskaber, og på baggrund heraf er parterne nået til enighed om at indstille samarbej-det.

Direktionen udgøres frem til ultimo april af Árni Ellefsen, adm. direktør, og Turið F. Arge, direktør. Herefter fratræder Árni Ellefsen, og Turið F. Arge tager som tidligere meddelt over som adm. direktør i BankNordik.

Bestyrelsen takker Heini Thomsen for samarbejdet og vil nu indlede en proces for at ansætte en ny direktør til banken, som sammen med Turið F. Arge skal udgøre den fremtidige direktion.