Et budget ligger på et bord sammen med en kuglepen og smartphone.

Tilfredsstillende resultater i 2023

I dag offentliggøres regnskabstallene for 2023. Året har været præget af medvind på stort set alle områder i koncernens forretning.

De gode resultater tager primært afsæt i et gunstigt rentemiljø, gode afkast på egenbeholdningen og lave nedskrivninger, som vidner om kundernes robuste økonomi.

Gode resultater for den grønlandske del af forretningen

Resultatet før skat for den grønlandske del af forretningen blev 38 mio. kr. Derudover oplevede banken en stigning i både indlån og udlån samt tilgang af nye kunder.

”Vi er meget tilfredse med den gode udvikling for den grønlandske del af forretningen. Udover de tilfredsstillende resultater, har 2023 været præget af rentestigninger, men vores kunder har vist sig at have en robust økonomi, som vi selvsagt er meget glade for. Det kræver solid rådgivning at rådgive både privat- og erhvervskunder i så omskiftelige tider, som de seneste år har været, så jeg er også meget stolt af vores mange erfarne og skarpe medarbejdere i Grønland”, siger Turið F. Arge, administrerende direktør.

Siden indlånsrenten gik fra at være negativ til positiv, har flere og flere kunder valgt at sætte sin opsparing på en konto med fordelagtig rente. I 2023 har flere kunder brugt denne mulighed for at få mere for sin opsparing. Oplysning om den gode indlånsrente er også noget, som har fyldt meget i bankens generelle rådgivning i 2023.

Gratis Netbank for alle privatkunder

Året har også været præget af, at banken har revurderet priser og gebyrer, hvilket har resulteret i en afskaffelse af flere gebyrer samt en enklere prisstruktur. Som den første bank i Grønland har banken eksempelvis også valgt, at Netbanken skal være gratis for alle privatkunder.

”Vi forsøger løbende at optimere og udvikle vores digitale platforme, så kunden kan få et klart overblik over sin økonomi og selv kan foretage mange af sine bankforretninger. F.eks. er Netbanken blevet en vigtig del af vores kunders dagligdag, og med tiden vil kunden få adgang til flere digitale løsninger. Omkostninger skal ikke være en hindring for, at kunden benytter de digitale løsninger, og derfor har vi valgt, at Netbanken skal være gratis for alle privatkunder”, siger Turið F. Arge, adm. direktør.

Gode udsigter for 2024

Med et tilfredsstillende årsregnskab og en kundeportefølje med en robust økonomi er udgangspunktet og udsigterne for 2024 gode. Selv om renterne er steget markant i 2023, er der intet, der tyder på, at renterne vil stige yderligere – derimod forventes renterne at falde i løbet af året, dog ikke med samme intensitet, som renterne er steget det seneste år.

”Selv om udsigterne er overvejende gode, så er flere nedskrivninger forventelige sammenholdt med det lave niveau af nedskrivninger, som vi har været vidne til i de seneste syv år. Årsagen er, at selv om kunderne har vist sig at være modstandsdygtige i en periode med rentestigninger, så kan de ændrede forudsætninger begynde at sætte sine spor. Men med tilfredsstillende resultater, en stærk kundeskare samt kompetente og erfarne rådgivere er vi fortrøstningsfulde og ser et særdeles godt potentiale for fortsat vækst i Grønland”, siger Turið F. Arge, adm. direktør.

Til den kommende ordinære generalforsamling vil bestyrelsen foreslå en samlet udbyttebetaling på 80 mio. kr. for 2023 til aktionærerne. Udbyttet svarer til 26% af nettoresultatet og er således en afvigelse fra udbyttepolitikken på 70%. Årsagen til afvigelsen er en igangværende høring i Finanstilsynet vedrørende bolig- og erhvervsejendomme på Færøerne og i Grønland, som kan påvirke kapitalgrundlaget negativt. Banken forventer klarhed i sagen i løbet af årets første halvår.

Årsregnskabet i hovedtræk

  • Resultatet før skat var 308 mio. kr.

  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 269 mio. kr.

  • Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 10 mio. kr.

  • Bankens udlån udgjorde 8,9 mia. kr.

  • Bankens realkreditlån udgjorde 2,6 mia. kr.

  • Bankens indlån udgjorde 8,7 mia. kr.

  • Solvensen inklusive NEP-kapital var 41,1%

  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 225-255 mio. kr. for 2024

Yderligere oplysninger

Turið F. Arge, administrerende direktør, tel: +298 230 678.

Kára Bjarnadóttir Jakobsen, presseansvarlig, tel: +298 230 473